Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Τομείς και 'Οργανα του τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. συγκροτείται από δύο Τομείς.

Σύμφωνα με τους νόμους 4009/2011 και 4076/2012 τα όργανα του Τμήματος είναι: ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Συνέλευση του Τμήματος.

Όμοια, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, όργανα του Τομέα είναι: ο Διευθυντής του Τομέα και η Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Σε όλα τα συλλογικά όργανα του Τμήματος συμμετέχουν κατά περίπτωση, όπως ορίζει ο νόμος, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι των σπουδαστών.

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 ως Πρόεδρος του Τμήματος έχει εκλεγεί ο κ. Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής.

Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από τη διοικητική υπάλληλο κα Καλλιόπη Θειακού (Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος, τηλ. 210-5385855, 210-5385303).

Οι Τομείς του Τμήματος έχουν ως εξής (π.θ.: προσωποπαγής θέση):



Τομέας Α': Βιοϊατρικής Επιστήμης και Πληροφορικής



Καθηγητές

Ερρίκος Βεντούρας

Ιωάννης Κανδαράκης - Πρόεδρος Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018

Ευαγγελία Πατσαβούδη - Διευθύντρια Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Βασίλειος Σπυρόπουλος


Επίκουροι Καθηγητές

Παντελεήμων Ασβεστάς

Ιωάννης Καλατζής



Τομέας Β': Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ηλεκτροεπιστήμης



Καθηγητές

Διονύσιος Κάβουρας


Αναπληρωτές Καθηγητές

Ιωάννης Βαλαής

Μαρία Καλλέργη

Γεώργιος Φούντος - Διευθυντής Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


Επίκουροι Καθηγητές

Δημήτριος Γκλώτσος

Νεκτάριος Καλύβας

Γεώργιος Λούντος


Καθηγητές Εφαρμογών

Παναγιώτης Λιαπαρίνος

Θεόδωρος Τζαβαλάς (π.θ.)