Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Τομείς και 'Οργανα του τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής συγκροτείται από δύο Τομείς.

Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 τα όργανα του Τμήματος είναι: η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Όμοια, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, όργανα του Τομέα είναι: η Γενική Συνέλευση του Τομέα και ο Διευθυντής του Τομέα.

Σε όλα τα συλλογικά όργανα του Τμήματος συμμετέχουν κατά περίπτωση, όπως ορίζει ο νόμος, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι των σπουδαστών.

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 ως Πρόεδρος του Τμήματος έχει εκλεγεί ο κ. Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής (Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κ. Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής).

Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από τη διοικητική υπάλληλο κα Καλλιόπη Θειακού (Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος, τηλ. 210-5385855, 210-5385303).

Οι Τομείς του Τμήματος έχουν ως εξής:Τομέας Α': Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής ΠληροφορικήςΚαθηγητές

Ερρίκος Βεντούρας

Διονύσιος Κάβουρας - Διευθυντής Τομέα Α' και Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018


Επίκουροι Καθηγητές

Παντελεήμων Ασβεστάς

Δημήτριος Γκλώτσος

Ιωάννης Καλατζής - Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Α'

Σπυρίδων Κωστόπουλος

Αικατερίνη Σκουρολιάκου

Γεώργιος ΛούντοςΤομέας Β': Βιοϊατρικής ΤεχνολογίαςΚαθηγητές

Ιωάννης Κανδαράκης - Πρόεδρος Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018

Ευαγγελία Πατσαβούδη

Βασίλειος Σπυρόπουλος

Γεώργιος Φούντος - Διευθυντής Τομέα Β'


Αναπληρωτές Καθηγητές

Ιωάννης Βαλαής - Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Β'

Μαρία Καλλέργη


Επίκουροι Καθηγητές

Νεκτάριος Καλύβας

Παναγιώτης Λιαπαρίνος