Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Τομείς και 'Οργανα του τμήματος

Διοίκηση


Πρόεδρος του Τμήματος: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Γεώργιος Φούντος, Καθηγητής

Όργανα του Τμήματος:

 • Η Συνέλευση του Τμήματος
  Συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π. και εκπρόσωποι των φοιτητών
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος (εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και επεξεργάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό από την τελευταία)
  Συμμετέχει ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, οι Διευθυντές των Τομέων και ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π.
 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Τομείς


Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής συγκροτείται από δύο Τομείς (συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της Βιοϊατρικής Μηχανικής).

Τομείς του Τμήματος:

 1. Τομέας Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής
 2. Τομέας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Όργανα των Τομέων:

 • Η Γενική Συνέλευση του Τομέα (συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα και εκπρόσωποι των φοιτητών)
 • Ο Διευθυντής του Τομέα

Διευθυντής Τομέα Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής: Ιωάννης Καλατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Γεώργιος Φούντος, Καθηγητής

Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Ιωάννης Βαλαής, Καθηγητής

Σύνθεση Τομέα Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής


Καθηγητές

Ερρίκος Βεντούρας


Αναπληρωτές Καθηγητές

Παντελεήμων Ασβεστάς

Δημήτριος Γκλώτσος

Ιωάννης Καλατζής - Διευθυντής Τομέα

Αικατερίνη Σκουρολιάκου


Επίκουροι Καθηγητές

Σπυρίδων Κωστόπουλος

Γεώργιος ΛούντοςΣύνθεση Τομέα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας


Καθηγητές

Ιωάννης Βαλαής - Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα

Ιωάννης Κανδαράκης - Πρόεδρος Τμήματος

Ευαγγελία Πατσαβούδη

Βασίλειος Σπυρόπουλος

Γεώργιος Φούντος - Διευθυντής Τομέα


Αναπληρωτές Καθηγητές

Μαρία Καλλέργη


Επίκουροι Καθηγητές

Νεκτάριος Καλύβας

Παναγιώτης ΛιαπαρίνοςΓραμματεία του Τμήματος


Προϊσταμένη

Καλλιόπη Θειακού


Διοικητικές Υπάλληλοι

Γεωργία Σγουράκη

Μαίρη Φαρμάκα