Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

Ιωάννης Βαλαής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης ΒαλαήςΑπόφοιτος (1991) του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μάστερ) Θετικών Επιστημών στην Βιο-ιατρική Μηχανική και την Ιατρική Φυσική, από το Πανεπιστήμιο Aberdeen University, U.K., το 1993. Έχει μεταπτυχιακή επιμόρφωση σε Τεχνικές Διόρθωσης Ενέργειας σε Συστήματα γ-camera και από το 2008 είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 1993 έως το 2001 εργάστηκε στον τομέα της Τεχνικής Υποστήριξης σε εταιρία εμπορίας Απεικονιστικών και Θεραπευτικών Ιατρικών Μηχανημάτων. Μετά από πλήθος εγκαταστάσεων και επιμορφώσεων στην τεχνική υποστήριξη Ιατρικών Μηχανημάτων έφτασε το 1998 στη θέση του προϊσταμένου Τεχνικής Υποστήριξης σε Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής, Λέιζερ και Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Παράλληλα από το 1995 έως το 2000 εργάστηκε ως ωρομίσθιος Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας όπου δίδαξε τα εργαστηριακά μαθήματα Συντήρησης και Ετοιμότητας Ιατρικών Μηχανημάτων, Στοιχεία Κατασκευών Ι.

Από το 2001 έως το Σεπτέμβριο 2009 εργάστηκε ως Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας διδάσκοντας τα εργαστηριακά μαθήματα Κατασκευών Ι & ΙΙ και Συντήρησης και Ετοιμότητας Ιατρικών Μηχανημάτων. Από τον Οκτώβριο 2009 έως το Απρίλιο 2014 εργάστηκε ως Τακτικός Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) του ΤΕΙ Αθήνας διδάσκοντας τα εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Συντήρησης & Διασφάλισης Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων και Μεθοδολογίας Σχεδιασμού & Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών. Το Νοέμβριο 2013 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής και ανέλαβε καθήκοντα τον Απρίλιο 2014.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς: α) Αξιολόγησης Φωσφόρων και Μονοκρυστάλλων για εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση, β) Ηλεκτρονικών και μηχανολογικών κατασκευών επάνω στη βελτίωσης ιατρικών μηχανημάτων, γ) Διασφάλισης ποιότητας απεικονιστικών συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής, δ) Σχεδιασμού πρωτοκόλλων συντήρησης και ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων ιατρικών μηχανημάτων, ε) Συνεργασίες με άλλα τμήματα στο ΤΕΙ Αθήνας επάνω σε νέες απεικονιστικές και διαγνωστικές εφαρμογές.

Η επίβλεψη και η αναζήτηση πτυχιακών εργασιών επάνω σε συναφή θεματολογία αποτελεί ένα μέρος των ερευνητικών ενδιαφερόντων.

E-mail: valaisteiathgr

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)