Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

Άρης Τζαβάρας

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Dr A. Tzavaras short profile:

Multidisciplinary working experience and academic qualifications in Biomedical Technology, Health Informatics (PhD) and Management. Strong skills on research and development of health technology prototypes (hardware and software).

Current interests include Artificial Intelligence Decision Support Systems and Wireless Body Area Networks for Home and Institutional long term care.

E-mail: atzavarasteiathgr

Βιογραφικό σημείωμα