Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

Ευαγγελία Πατσαβούδη

Καθηγήτρια

Ευαγγελία ΠατσαβούδηΚαθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (Βιολογία, Φυσιολογία).

Σπουδές: (α) Βασικό πτυχίο: Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πάτρας), (β) Μεταπτυχιακό (DEA) και (γ) Διδακτορικό (Doctorat): στην Φυσιολογία (Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie (Paris VI) Παρίσι, Γαλλία).

Από το 1985 έως το 1998 εργάστηκε ως τακτική ερευνήτρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Από το 1998: α) διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας, όπου και είναι Καθηγήτρια σε τακτική θέση β) είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (group leader).

Διδακτικό έργο: α) σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής Φυσικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πάτρας), β) επιβλέπουσα καθηγήτρια Διδακτορικών Διατριβών (σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Πεδία ερευνητικής δραστηριότητας: Μελέτη των πρωτεινών θερμικού σοκ και συγκεκριμένα, μελέτη της πρωτείνης HSP90 που αποτελεί μέλος αυτής της οικογένειας μορίων. Οι εργασίες μας εστιάζονται: α) στη μελέτη του μηχανισμού δράσης της HSP90 σε in vitro και in vivo μοντέλα ανάπτυξης του καρκίνου, β) στη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης ενός μονοκλωνικού αντισώματος, του mAb 4C5, ως διαγνωστικό ή/και θεραπευτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση μεταστατικών καρκινοπαθειών.

Συντονίστρια σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (ΠΕΝΕΔ, «E&T Ελληνογαλλική Συνεργασία Platon», «Αρχιμήδης 1», «Αρχιμήδης 3»).

E-mail: epatsavouditeiathgr

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Reference in International Innovation

Courtesy of International Innovation -
a leading scientific dissemination service