Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

Κωνσταντίνος Νίνος

Εργαστηριακός συνεργάτης

Κ. Νίνος

Dr. Kostis Ninos is currently an Electronic Engineer, he is an adjunct laboratory instructor at Electronics and Biomedical Engineering Departments of the Technological Educational Institution of Athens (T.E.I. of Athens), and participates in research projects financed from the European Union. He graduated in 2002 from the Department of Electronics of the Technological Educational Institution of Athens. He also received his postgraduate diploma (MSc) in Data Communication Systems (School of Engineering and Design) in 2004 from Brunel University (London - United Kingdom) and his PhD diploma in 2015 from the University of Patras in the area of digital signal and image processing and pattern recognition.

His research interests are focused in two parallel sectors:

A) In the modern network technologies and in network system applications in which exchange informative systems and digital data processing are included.

B) In signal and image processing and pattern recognition methods.

E-mail: kninosteiathgr

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)