Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

Χρήστος Μιχαήλ

Εργαστηριακός συνεργάτης

Christos Michail

Γεννήθηκε το 1982. Έλαβε το πτυχίο του Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, από το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας το 2004 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική των τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2006. Είναι διδάκτορας Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει 96 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχει 63 πλήρεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια, 73 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 9 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 16 δημοσιεύσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια και 9 προσκεκλημένες ομιλίες. Από τις δημοσιεύσεις αυτές έχουν προκύψει 309 ετεροαναφορές και 805 αναφορές συνολικά.

Είναι κριτής σε 27 επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε διεθνή επιστημονικά προγράμματα (New Zealand Government). Είναι μέλος του Editorial Board του επιστημονικού περιοδικού Engineering, technology and Applied Science Research (ETASR) και Guest Editor των τόμων 637 (2015) και 931 (2017) του περιοδικού J. Phys.: Conf. Ser.

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2007-2010) στο γνωστικό πεδίο Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών στην Ιατρική. Συμμετείχε ως ερευνητής σε 13 ερευνητικά προγράμματα. Από το 2011 είναι Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας. Εργάζεται στο πεδίο της ανάπτυξης, αξιολόγησης και εφαρμογής ανιχνευτών ακτίνων-Χ για Ιατρικά ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα, στη χρήση μεθόδων Monte Carlo στη Πυρηνική Ιατρική, καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων Dual Energy στην Ιατρική απεικόνιση (Μαστογραφία, οστά, αγγειογραφία).

E-mail: michailupatrasgr

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)