Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

Χρήστος Μιχαήλ

Εργαστηριακός συνεργάτης

Christos Michail

Γεννήθηκε το 1982. Έλαβε το πτυχίο του Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, από το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας το 2004 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική των τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2006. Είναι διδάκτορας Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει 75 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχει 63 πλήρεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια, 59 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 8 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 16 δημοσιεύσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια και 9 προσκεκλημένες ομιλίες. Από τις δημοσιεύσεις αυτές έχουν προκύψει 189 ετεροαναφορές και 490 αναφορές συνολικά.

Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (European Radiology, Measurement, the Journal of Engineering Research, Physica Medica, Ecotoxicology and Environmental Safety, Biomed Research International, Radiation Measurements, Scinte 2015, British Journal of Medicine and Medical Research & NIMA) καθώς και σε διεθνή επιστημονικά προγράμματα (New Zealand Government). Είναι μέλος του Editorial Board του επιστημονικού περιοδικού Engineering, technology and Applied Science Research (ETASR) και Guest Editor του τόμου 637 (2015) του περιοδικού J. Phys.: Conf. Ser.

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2007-2010) στο γνωστικό πεδίο Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών στην Ιατρική. Συμμετείχε ως ερευνητής σε 13 ερευνητικά προγράμματα. Από το 2011 είναι Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας. Εργάζεται στο πεδίο της ανάπτυξης, αξιολόγησης και εφαρμογής ανιχνευτών ακτίνων-Χ για Ιατρικά ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα, στη χρήση μεθόδων Monte Carlo στη Πυρηνική Ιατρική, καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων Dual Energy στην Ιατρική απεικόνιση (Μαστογραφία, οστά, αγγειογραφία).

E-mail: michailupatrasgr

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)