Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

Ιωάννης Κανδαράκης

Καθηγητής

Ιωάννης ΚανδαράκηςΚαθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΜΒΙΤ) ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας, Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης-ΑΚΤΥΒΑ (Ιοντίζουσες και Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες, Απεικονιστικά Συστήματα).

Τόπος και έτος γέννησης: Αθήνα 1953.

Σπουδές: (α) Βασικό πτυχίο Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πάτρας), (β) Μεταπτυχιακό (DEA) και (γ) Διδακτορικό (Doctorat) στην Ιατρική Ακτινολογική Φυσική (Πανεπιστήμιο Paul Sabatier Τουλούζης, Γαλλία).

Διδακτικό έργο: (α) Προπτυχιακά προγράμματα στο ΤΕΙ Αθήνας και σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή «Ευελπιδων», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (β) Μεταπτυχιακά Προγράμματα: (i) Ιατρικής Φυσικής (συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πάτρας), (ii) Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία (συνεργασία Τμήματος με Πανεπιστήμιο Αθήνας, ΙΙΒΕΑΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), (iii) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πάτρας ), (iv) «Προηγμένα συστήματα και μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» (Τμήμα Μηχ. ΒΙΤ). // Μέλος τριμελών επιτροπών παρακολούθησης διδακτορικών (15) και μεταπτυχιακών εργασιών, μέλος εξεταστικών επιτροπών ΙΚΥ και γνωμοδότηση-εποπτεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτρόφων εξωτερικού.

Ερευνητικό έργο και πεδία ερευνητικής δραστηριότητας: (α) Μελέτη φωσφόρων-σπινθηριστών για χρήση σε ανιχνευτές ακτινοβολίας Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής (πειραματική διερεύνηση, προσομοίωση με αναλυτικά θεωρητικά μοντέλα και μεθόδους Μόντε Κάρλο), (β) Μεθοδολογία αξιολόγησης απεικονιστικών συστημάτων (πειραματική και θεωρητική διερεύνηση παραμέτρων εικόνας), (γ) Εφαρμογές μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών (Υπερηχογραφία, Μαγνητικός Συντονισμός). // Ερευνητικές επιστημονικές δημοσιεύσεις: (α) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές:120, (β) σε διεθνή περιοδικά μετά κρίση εργασιών συνεδρίων: 30, (β) σε Πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (114), (γ) σε εθνικά περιοδικά και συνέδρια, (δ) ετεροαναφορές (600). // Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (21) πρόεδρος ή/και μέλος οργανωτικών ή επιστημονικών επιτροπών και συντονιστής συνεδριάσεων σε διεθνή συνέδρια (23). // Υπεύθυνος ή/και συμμετέχων σε επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (17). // Υπεύθυνος προγραμμάτων μεταδιδακτορικής έρευνας ΙΚΥ.//Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων.

Συγγραφικό έργο: (α) Βιβλία (3), (β) Διδακτικές Σημειώσεις (7) και (γ) ενημερωτικά άρθρα σε θέματα Ιατρικής Φυσικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Διοικητικές θέσεις: Πρόεδρος Τμήματος Μηχ. ΒΙΤ, Διευθυντής εργαστηρίου Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης-ΑΚΤΥΒΑ, μέλος Συμβουλίου Τμήματος, υπεύθυνος τομέα, εκλεκτορικά σώματα, διάφορες επιτροπές ΤΕΙ Αθήνας κλπ.

Πρακτική-επαγγελματική δραστηριότητα: Γεν. Νοσοκομείο Αεροπορίας, «Αρεταίειο», Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης-Ηράκλειο.


E-mail: kandarakisteiathgr

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)