Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

Νεκτάριος Καλύβας

Επίκουρος Καθηγητής

Νεκτάριος Καλύβας

Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας.

Τόπος και έτος γέννησης: Αθήνα 1971.

Σπουδές: (α) Βασικό πτυχίο: Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πατρών), (β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ιατρικής Φυσικής (MSc) και (γ) Διδακτορικό (PhD) στην Ιατρική Φυσική (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα).

Διδακτικό έργο: (α) Προπτυχιακά Προγράμματα (ι) ΤΕΙ Αθηνών διορισμένος από 01.06.2010, (ιι) ωρομίσθιος εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθηνών από το 2003 και (ιιι) βοηθός στα Εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής στους πρωτοετείς φοιτητές ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (β) Μεταπτυχιακά Προγράμματα: (ι) Συμμετοχή σε διδασκαλία και σε ασκήσεις του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ακτινοπροστασίας και Ασφαλούς Χρήσης των Ραδιενεργών Πηγών, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, (ιι) Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος «Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής και Υπερηχογραφίας» στο ΠΜΣ με τίτλο «Ιατρική Φυσική» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιο Πατρών, (ιιι) Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων «Θέματα Σύγχρονης Φυσικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία», «Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη Σύγχρονη In Vivo Διαγνωστική, την Τηλεϊατρική και Εξατομικευμένη Ιατρική», «Μεγάλες Θεραπευτικές και Διαγνωστικές Εγκαταστάσεις, Διασφάλιση Ποιότητας και Ακτινοπροστασία», στο ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» του τμήματος Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθηνών.

Πεδία ερευνητικής δραστηριότητας: (α) Μελέτη φωσφόρων-σπινθηριστών για χρήση σε ανιχνευτές ακτινοβολίας απεικονιστικών συστημάτων (πειραματική διερεύνηση, προσομοίωση με αναλυτικά θεωρητικά μοντέλα), (β) Μεθοδολογία αξιολόγησης απεικονιστικών συστημάτων (πειραματική και θεωρητική διερεύνηση παραμέτρων εικόνας), (γ) Δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών για εφαρμογές ακτινοδιαγνωστικής.

Ερευνητικές επιστημονικές δημοσιεύσεις: (α) σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με παράγοντα απήχησης-με κριτές (53), (β) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά χωρίς παράγοντα απήχησης-με κριτές (8) (γ) σε Πρακτικά και περιλήψεις διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (81).

Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (3).

Συμμετοχή σε επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (8).

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικός Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικός Ιατρικής (εντός και εκτός ιοντιζουσών ακτινοβολιών).

Επαγγελματική δραστηριότητα (ι) Intracom (Παράρτημα Πάτρας, Διεύθυνση AXE Software) ώς Φυσικός Αναλυτής στο τμήμα παραγωγής προϊόντων τηλεπικοινωνιακού λογισμικού στα ψηφιακά κέντρα της κινητής τηλεφωνίας. (ιι) Ακτινοφυσικός Ιατρικής στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), Τμήμα Αδειών και Ελέγχων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

E-mail: nkalyvasteiathgr

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)