Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

Παντελεήμων Ασβεστάς

Επίκουρος Καθηγητής

Παντελεήμον Ασβεστάς

Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., απ' όπου αποφοίτησε το 1996. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Μηχανικός του ιδίου Τμήματος το 2001, με αντικείμενο την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων. Από το 1997 έως σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα. Από το 2003 έως το 2006 παρείχε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ιατρικού δικτύου στο Δ.Θ.Κ.Α. "ΥΓΕΙΑ" Α.Ε. Το Μάιο του 2008 εκλέχτηκε στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ (ως Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) του ΤΕΙ Αθήνας, στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών. Η ερευνητική δραστηριότητά του καλύπτει:

- Ιατρική πληροφορική με έμφαση στην ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων.

- Ανάπτυξη γραμμικών και μη-γραμμικών τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων.

- Αυτόματη ευθυγράμμιση και σύντηξη πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων με μεθόδους ολικής βελτιστοποίησης.

- Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων (ΕΕG, ECG, μυογραφικά σήματα κ.λπ.).

- Οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων.

- Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης.

'Εχει 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 62 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, εθνικών επιστημονικών περιοδικών και κεφάλαια ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων.

E-mail: pasvteiathgr

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)