Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

Παντελεήμων Ασβεστάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παντελεήμον Ασβεστάς

Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., απ' όπου αποφοίτησε το 1996. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Μηχανικός του ιδίου Τμήματος το 2001, με αντικείμενο την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων. Από το 1997 έως σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα. Από το 2003 έως το 2006 παρείχε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ιατρικού δικτύου στο Δ.Θ.Κ.Α. "ΥΓΕΙΑ" Α.Ε. Το Μάιο του 2008 εκλέχτηκε στο Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας, στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών ενώ σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ερευνητική δραστηριότητά του καλύπτει:

- Ιατρική πληροφορική με έμφαση στην ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων.

- Ανάπτυξη γραμμικών και μη-γραμμικών τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων.

- Αυτόματη ευθυγράμμιση και σύντηξη πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων με μεθόδους ολικής βελτιστοποίησης.

- Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων (ΕΕG, ECG, μυογραφικά σήματα κ.λπ.).

- Οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων.

- Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης.

Έχει 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 62 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, εθνικών επιστημονικών περιοδικών και κεφάλαια ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων.

E-mail: pasvuniwagr

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)