Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Προσωπικό

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Εργαστηριακοί Συνεργάτες

2017-2018

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

  • Γραμματεία Τμήματος:
  • Καλλιόπη Θειακού, 210 538 5855, bmeteiathgr