Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   Προσωπικό

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Εργαστηριακοί Συνεργάτες

2017-2018

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

  • Γραμματεία Τμήματος:
  • Καλλιόπη Θειακού, 210 538 5855, bmeteiathgr