Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Προσωπικό

Ομότιμοι Καθηγητές

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Γραμματεία Τμήματος

  • Προϊσταμένη
  • Καλλιόπη Θειακού, 210 538 5855, bmeuniwagr
  • Προσωπικό
  • Γεωργία Σγουράκη, 210 538 5303, medinstruniwagr
  • Μαίρη Φαρμάκα, 210 538 5303