Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   'Ερευνα

Ερευνητικά εργαστήρια

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια (Απόφαση Ίδρυσης: ΦΕΚ τ.Β'/Αρ.515/3-4-2015)


Μη Θεσμοθετημένα Εργαστήρια