University of West Attica, Campus I

Department of Biomedical Engineering

Master degree program
Advanced Systems & Methods
in Biomedical Engineering

 
 

›››  

Announcements

18-09-2018

 • Application deadline extension till September 30th, 2018

20-07-2018


26-09-2017

01-09-2017

 • Application deadline extension till September 15th, 2017

14-5-2017


29-09-2016

28-09-2016

 • Successful applicants for the academic year 2016-2017 (Class of 2018)
 1. Apostolatos Eleftherios
 2. Georgoussis Michail
 3. Kalivokas Stavros
 4. Kalogirou Ioanna-Paraskevi
 5. Mpakogeorgos Penteleimon
 6. Mpetas Georgios
 7. Neroupos Michail
 8. Palierakis Michail
 9. Papadaki Panagiota
 10. Politis Themistoklis
 11. Santiksi Vassiliki
 12. Skalidis Petros
 13. Top Erkan
 14. Trichas Dimitrios

14-7-2016

 • Appication deadine extension till September 16th, 2016.

22-4-2016


3-11-2015

16-10-2015

 • Successful applicants for the academic year 2015-2016 (Class of 2017)
 1. Aggelakis Dimitrios
 2. Anastassiou Alexandros
 3. Athanassiou Michail
 4. Chaidarakis Sofoklis
 5. Charissis Konstantinos
 6. Douras Theocharis
 7. Economou Ioannis
 8. Filippidis Georgios
 9. Garnavos Andreas
 10. Kallivokas Stavros
 11. Karpathiou Emmanouil
 12. Karpouzidis Panagiotis
 13. Kodjabouyik Vassilios
 14. Mamalougas Dionisios
 15. Moisidou Vithleem
 16. Papachristos Dimitrios
 17. Papastamati Filina
 18. Polyezos Konstantinos
 19. Skotidas Konstantinos
 20. Stamoulara Efstathia-Konstantina
 21. Weber Panagiota
 22. Zoumis Stamatios

29-9-2015

21-5-2015


30-3-2015

 • Schedule of classes for the academic year 2014-2015 is now available (2nd semester is included).

20-11-2014

 • Successful applicants for the academic year 2014-2015 (Class of 2016)

Names of students:

 1. Adamopoulou Maria
 2. Arbis Stavros
 3. Golfinopoulos Konstantinos
 4. Golfinopoulou Anna
 5. Kavvadas Dimitrios
 6. Kalfas Athanassios
 7. Karatzetzos Stefanos
 8. Kefalidis Eleftherios
 9. Kotsinonos Grigorios
 10. Koukoularis Pavlos
 11. Kiriazopoulos Charalambos
 12. Linardatos Dionisios
 13. Makri Stavroula
 14. Marinis Michail
 15. Monocholias Konstantinos
 16. Bouboukiotis Georgios
 17. Papamichos Eleftherios - Fanourios
 18. Paroikou Argiro
 19. Roumeluiotis Savvas
 20. Stathopoulos Ioannis
 21. Stavridis Konstantinos
 22. Stergiou Theodoros
 23. Tsandoulis Michail
 24. Tsitsigronis Orestis
 25. Chatziaivazis Georgios
 26. Chatzigeorgiadis Konstantinos

Registration required documents:

 1. Personal data form (provided by the Secretariat)
 2. Copy of ID card or passport or birth certificate
 3. Certificate of permanent residence
 4. Taxation identification number
 5. Personal statement (law of the Greek Goverment No. 1599/86) of not being registered in another public graduate program (form provided by the Secretariat)