Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι
Προσοχή, νέος ιστότοπος: www.bme.uniwa.gr       στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

 
 

›››  

Μαθήματα

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-2019


Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019


Πρόγραμμα διαλέξεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο)
Α' Εξάμηνο

α/α Κωδικός Συντονιστές Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΜΤΜΒΙΤ 11 Π. Λιαπαρίνος, Επίκ. Καθηγητής Θέματα Σύγχρονης Φυσικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία 5
2 ΜΤΜΒΙΤ 12 Ι. Καλατζής, Αναπλ. Καθηγητής Μαθηματικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στις Σύγχρονες Βιοεπιστήμες 5
3 ΜΤΜΒΙΤ 13 Π. Ασβεστάς, Αναπλ. Καθηγητής Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τις άλλες Βιοεπιστήμες 5
4 ΜΤΜΒΙΤ 14 Β. Σπυρόπουλος, Καθηγητής Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη Σύγχρονη In Vitro Διαγνωστική, Μοριακή Βιολογία και Βιοπληροφορική 5
5 ΜΤΜΒΙΤ 15 Ε. Βεντούρας, Καθηγητής Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη Σύγχρονη In Vivo Διαγνωστική, την Τηλεϊατρική και Εξατομικευμένη Ιατρική 5
6 ΜΤΜΒΙΤ 16 Μ. Καλλέργη, Αναπλ. Καθηγήτρια Μικρο/ Νανοτεχνολογία, Μοριακή Διαγνωστική και Θεραπεία και Εμφυτεύματα 5
Σύνολο: 30


Β' Εξάμηνο

α/α Κωδικός Συντονιστές Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΜΤΜΒΙΤ 21 Δ. Γκλώτσος, Αναπλ. Καθηγητής Βιοϊατρικά Ηλεκτρονικά και Ιατρική Οργανολογία, Εμβιομηχανική, Προσθετικές Διατάξεις 5
2 ΜΤΜΒΙΤ 22 Σ. Κωστόπουλος, Επίκ.Καθηγητής Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας 5
3 ΜΤΜΒΙΤ 23 Ι. Κανδαράκης, Καθηγητής Επιστήμη της Εικόνας και Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Ιατρική Απεικόνιση 5
4 ΜΤΜΒΙΤ 24 Ν. Καλύβας, Επίκ. Καθηγητής Μεγάλες Θεραπευτικές και Διαγνωστικές Εγκαταστάσεις, Διασφάλιση Ποιότητας και Ακτινοπροστασία 5
5 ΜΤΜΒΙΤ 25 Α. Τζαβάρας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Η ΒΙΤ της κατ' οίκον Επιτήρησης Υγείας και της Νοσηλείας, Διαδικτυακή Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 5
6 ΜΤΜΒΙΤ 26 Ι. Βαλαής, Καθηγητής Διασφάλιση Ποιότητας ΒΙΤ, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Τεχνικά Πρότυπα (Standards), Ιατρικά Πρωτόκολλα και Κατευθυντήριες Οδηγίες 5
Σύνολο: 30


Γ' Εξάμηνο

α/α Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΜΤΜΒΙΤ 31 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90