Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι
Προσοχή, νέος ιστότοπος: www.bme.uniwa.gr       στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

 
 

›››  

Επικοινωνία

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Προϊασταμένη Γραμματείας: Κα Κ. Θειακού

Τηλ.: +30 210 5385318

Fax : +30 210 5385302

Email: msc.bme@teiath.gr

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Ι,

Σχολή Μηχανικών,

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,

Οδός Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω

122 43 Αθήνα

(Τ.Θ. 122 10)

Πρόσβαση

Η γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου της Σχολής Επιστημών Τροφίμων (κτίριο Κ11).

Κάτοψη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Ι