Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι
στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

 
 

›››  

Το Π.Μ.Σ. με μια ματιά
 • Τίτλος: «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» (Φ.Ε.Κ. 2208/Β'/12-08-2014)

 • Διοργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε., ΤΕΙ Αθήνας

 • Προκήρυξη 2017-2018

 • Ημερολόγιο και πρόγραμμα μαθημάτων 2016-2017. Πρόγραμμα διαλέξεων: 1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο

 • Κανονισμός λειτουργίας

 • Μαθήματα

 • Σημαντικές ημερομηνίες:

  Ακαδημαϊκό έτος 2017-18:
  - Υποβολή δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: 15 Μαΐου - 15 Ιουλίου 15 Σεπτεμβρίου 2017

  Ακαδημαϊκό έτος 2016-17:
  - Υποβολή δικαιολογητικών: 1 Ιουνίου - 15η Ιουλίου 16 Σεπτεμβρίου 2016
  - Συνεντεύξεις υποψηφίων: Μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων
  - Ανάρτηση πίνακα επιτυχόντων: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
  - Εγγραφή επιτυχόντων: 3-7 Οκτωβρίου 2016
  - 1ο τρίμηνο: Μαθήματα: 10/10/2016 - 25/11/2016, Εξετάσεις: 28/11 - 02/12/2016
  - 2ο τρίμηνο: Μαθήματα: 05/12/2016 - 10/02/2017, Εξετάσεις: 13-17/02/2017
  - 3ο τρίμηνο: Μαθήματα: 20/02/2017 - 07/04/2017, Εξετάσεις: 24-28/04/2017
  - 4ο τρίμηνο: Μαθήματα: 01/05/2017 - 16/06/2017, Εξετάσεις: 19-23/06/2017
  - Επαναληπτικές εξετάσεις: 18-22/9/2017
  - Αργίες: 17/11/2016 (Επέτειος Πολυτεχνείου), 27/02/2017 (Καθαρά Δευτέρα), 10/04-23/04/2017 (Διακοπές του Πάσχα), 01/05/2017 (Πρωτομαγιά), 05/06/2017 (Αγίου Πνεύματος), 14/09/2017 (Ύψωση Τιμίου Σταυρού, τοπική εορτή της πόλης του Αιγάλεω)
 • Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
 1. Αίτηση υποψηφιότητας (pdf, doc)
 2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (με αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
 3. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 500 λέξεις)
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 6. Δύο (2) γραπτές συστατικές επιστολές
 7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
 8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες
 9. Τίτλος και περίληψη Διπλωματικής-Πτυχιακής εργασίας (εφόσον προβλέπεται)

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους για την λήψη πτυχίου, έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση και θα πραγματοποιήσουν εγγραφή ανεξαρτήτως Τμήματος ή Ιδρύματος αποφοίτησης να μην είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:
  ΤΕΙ Αθήνας
  Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.
  Υπ' όψιν: Κας Καλλιόπης Θειακού
  Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10, Αιγάλεω
  Αθήνα
  Τηλ.: 210 5385318
 • Δίδακτρα:
  Σύνολο: 1200 ευρώ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
  Καταβολή: 400 ευρώ κατά την εγγραφή σε κάθε εξάμηνο (έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων).
  Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθηνών.
 • Δικαιoλογητικά εγγραφής επιτυχόντων:
 1. Δήλωση ατομικών στοιχείων (παρέχεται από τη Γραμματεία)
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου ή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας
 4. Aποδεικτικό Α.Φ.Μ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) περί μη φοίτησης σε άλλο Π.Μ.Σ. (παρέχεται από τη Γραμματεία)
 • Επιτυχόντες 2016-2017:
 1. Αποστολάτος Ελευθέριος
 2. Γεωργούσης Μιχάλης
 3. Καλιβωκάς Σταύρος
 4. Καλογήρου Ιωάννα-Παρασκευή
 5. Μπακογεώργος Παντελεήμων
 6. Μπέτας Γεώργιος
 7. Νέρουπος Μιχάλης
 8. Παλιεράκης Μιχαήλ
 9. Παπαδάκη Παναγιώτα
 10. Πολίτης Θεμιστοκλής
 11. Σαντικτσή Βασιλική
 12. Σκαλίδης Πέτρος
 13. Τόπ Ερκάν
 14. Τρίχας Δημήτρης
 • Επιτυχόντες 2015-2016:
 1. Αγγελάκης Δημήτριος
 2. Αθανασίου Μιχαήλ
 3. Αναστασίου Αλέξανδρος
 4. Γαρναβός Ανδρέας
 5. Γουέμπερ Παναγιώτα
 6. Δούρας Θεοχάρης
 7. Ζουμής Σταμάτιος
 8. Καλλιβωκάς Σταύρος
 9. Καρπαθίου Εμμανουήλ
 10. Καρπουζίδης Παναγιώτης
 11. Κοτζαμπουγίκ Βασίλειος
 12. Μαμαλούγκας Διονύσιος
 13. Μωυσίδου Βηθλεέμ
 14. Οικονόμου Ιωάννης
 15. Παπασταμάτη Φιλίνα
 16. Παπαχρήστος Δημήτριος
 17. Πολυέζος Κωνσταντίνος
 18. Σκοτίδας Κωνσταντίνος
 19. Σταμουλαρά Ευσταθία-Κωνσταντίνα
 20. Φιλιππίδης Γεώργιος
 21. Χαϊδαράκης Σοφοκλής
 22. Χαρίσης Κωνσταντίνος
 • Επιτυχόντες 2014-2015:
 1. Αδαμοπούλου Μαρία
 2. Αρμπής Σταύρος
 3. Γκολφινόπουλος Κωνσταντίνος
 4. Γκολφινοπούλου Άννα
 5. Καββαδάς Δημήτριος
 6. Κάλφας Αθανάσιος
 7. Καρατζέτζος Στέφανος
 8. Κεφαλίδης Ελευθέριος
 9. Κοτσινονός Γρηγόριος
 10. Κουκουλάρης Παύλος
 11. Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
 12. Λιναρδάτος Δονύσιος
 13. Μακρή Σταυρούλα
 14. Μαρίνης Μιχαήλ
 15. Μονοχολιάς Κωνσταντίνος
 16. Μπουμπουκιώτης Γεώργιος
 17. Παπαμίχος Ελευθέριος - Φανούριος
 18. Παροίκου Αργυρώ
 19. Ρουμελιώτης Σάββας
 20. Σταθόπουλος Ιωάννης
 21. Σταυρίδης Κωνσταντίνος
 22. Στεργίου Θεόδωρος
 23. Τσαντούλης Μιχαήλ
 24. Τσιτσιγκρώνης Ορέστης
 25. Χατζηαϊβάζης Γεώργιος
 26. Χατζηγεωργιάδης Κωνσταντίνος