Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Εκπαίδευση

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής

Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής, τόσο αυτοδύναμα, όσο και σε σύμπραξη ή συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα οργανώνει αυτοδύναμα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία», με αντικείμενο την εμβάθυνση στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων και μεθόδων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Επίσης, το Τμήμα συνδιοργανώνει με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», που σκοπεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτητών του στην εφαρμογή της πληροφορικής, των εφαρμοσμένων μαθηματικών και της στατιστικής ανάλυσης στο χώρο των Επιστημών Υγείας και της Βιοτεχνολογίας.

Ακόμη, το Τμήμα φέρνει σε επαφή τους φοιτητές του και με προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με σκοπό την αρτιότερη κατάρτισή τους ανάλογα με τις δεξιότητές τους και τους επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς τους στόχους.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»

του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Φ.Ε.Κ. 2208/Β'/12-08-2014).
Έναρξη λειτουργίας: Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Πληροφορίες: www.bme.teiath.gr/msc

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία»

του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Φ.Ε.Κ. 906/Β'/19-05-2015, αρχική απόφαση έγκρισης: Φ.Ε.Κ. 640/Β'/23-05-2006).
Πληροφορίες: http://itmb.di.uoa.gr/

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα που έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί από αποφοίτους του Tμήματος:


Ιατρική Φυσική

Διατμηματικό ΠΜΣ, των τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών.

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Διατμηματικό ΠΜΣ, του τμήματος Φυσικής του τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών σε συνεργασία με τα τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.


Βιοΐατρική Τεχνολογία

Διατμηματικό ΠΜΣ, των τμημάτων Ιατρικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Οπτική και Όραση

Διατμηματικό ΠΜΣ, των τμημάτων Ιατρικής, Φυσικής, Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων

Τμήμα Μηχανικών Πληρφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.


Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

Τμήμα Μηχανικών Πληρφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας.

Data Communication Systems

Σύμπραξη του τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας με το School of Engineering & Design του Πανεπιστημίου Brunel, UK (καταργηθέν).

Συμπλήρωση πίνακα μεταπτυχιακών σπουδών αποφοίτων Τμήματος

Καλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές να συμπληρώσουν τον πίνακα που δίνεται εδώ και να τον αποστείλουν στο cavouras @ teiath.gr