Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

Καλώς ήλθατε στο Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Το Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναπτύσσει επιστημονική (εκπαιδευτική και ερευνητική) δραστηριότητα στο διεθνώς καθιερωμένο και ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο βασιζόμενο στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής είναι το μοναδικό στην Ελλάδα σε αυτό το αντικείμενο σπουδών.

Το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής: Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής συνδέεται το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής, το οποίο ασκούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος. Οι τελευταίοι απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και με την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Ο Μηχανικός Βιοϊατρικής πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων και των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας στις υπηρεσίας Υγείας.

Στους οργανισμούς των δημοσίων νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Μηχανικών Βιοϊατρικής ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διεύθυνση Βιοϊατρικής του Υπουργείου Υγείας έχει προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές και Διδακτορικά: Το Τμήμα οργανώνει το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» και συνδιοργανώνει το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος». Καθηγητές του Τμήματος συμμετέχουν και σε άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα συνεργαζόμενοι με Ελληνικά Πανεπιστήμια (όπως της «Ιατρικής Φυσικής» στο Πανεπιστήμιο Πάτρας). Μεγάλος αριθμός πτυχιούχων έχει ολοκληρώσει Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές σπουδές μέσω των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των συνεργασιών Καθηγητών του Τμήματος.

Ερευνητικά Προγράμματα: Στο Τμήμα έχει εγκριθεί μεγάλος αριθμός (άνω των 30) Ερευνητικών Προγραμμάτων («Αρχιμήδης», «Αριστεία» της ΓΓΕΤ, «Ηράκλειτος», «Πυθαγόρας», πολλά Διακρατικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα FP7, COST κλπ). Σε Καθηγητές του Τμήματος έχει ανατεθεί η επίβλεψη Μεταδιδακτορικών φοιτητών μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΙΚΥ.

Επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις: Το Τμήμα διοργανώνει το καθιερωμένο επιστημονικό συνέδριο "International Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences" (BIOMEP), συμμετέχει στη διοργάνωση Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, ενώ καθηγητές του Τμήματος έχουν έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε πολλά άλλα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών. Πολύ υψηλός είναι και ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Καθηγητών του Τμήματος.

Επιστημονικά Εργαστήρια: Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων λειτουργούν τα ακόλουθα επιστημονικά εργαστήρια: (α) Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ), (β) Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ). Μη θεσμοθετημένα εργαστήρια: (γ) Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, (δ) Εργαστήριο Ιατρικής Οργανολογίας και Κατασκευών.

Αριστεία: Στο Τμήμα δημιουργείται θύλακας Αριστείας στα πλαίσια της δράσης «Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Αριστεία» του Υπουργείου Παιδείας. Στα πλαίσια αυτής της δράσης έχουν ενταχθεί τρία (3) προγράμματα «Αριστείας» με υπεύθυνους Καθηγητές του Τμήματος.

Αξιολόγηση: Το Τμήμα φροντίζει για τη διαρκή αξιολόγησή του ακολουθώντας τους κανόνες της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας.

Σύμφωνα με την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (Μάρτιος 2010), από επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερις πανεπιστημιακούς καθηγητές του εξωτερικού (Μ. Βρετανία, ΗΠΑ) (μτφ.):

"Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή ενός πλήρους και συνεπούς εκπαιδευτικού προγράμματος στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και οργανολογίας και στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο.

Το Τμήμα είναι μοναδικό στη χώρα στην προσφορά ενός προγράμματος σπουδών στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και οργανολογίας".

Έκτακτες ανακοινώσεις


Διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18 μέσω του συστήματος "Εύδοξος"

 • Δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές: 20/3 - 4/5/2018
 • Διανομή συγγραμμάτων: 20/3 - 18/5/2018
 • Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
 • Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Απαγόρευση καπνίσματος

 • Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας».

Εγγραφές σε εργαστηριακές ομάδες

Οι εγγραφές σε εργαστηριακές ομάδες στα μαθήματα:

 • Υπολογ. Ανάλυση Ιατρικών & Βιολογικών Δεδομένων
 • Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος

θα γίνουν μέσω του eClass του Τμήματος ("Εγγραφή σε Εργαστηριακή Ομάδα") από 12 - 16 Μαρτίου 2018.


Τροποποίηση ημερομηνιών ανανεώσεων εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων

 • Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΙ Αθήνας, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών όλων των Τμημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από 12-03-2018 έως και 25-03-2018.

Σεμινάριο με θέμα «Συντήρηση Ιατρικών LASER»


Συγκέντρωση ειδών ανάγκης από το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 • Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης, διοργανώνει συλλογή αγαθών για να τα προσφέρει σε Ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη.
  Ενημερωθείτε.

Ενημέρωση για μετακινήσεις σπουδών μέσω ERASMUS+

 • Τη Πέμπτη 11/01/2018 στην αίθουσα Ν3, στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για μετακινήσεις σπουδών μέσω του προγράμματος ERASMUS+.
  Η νέα προκήρυξη αφορά μετακινήσεις για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 με περίοδο κατάθεσης δικαιολογητικών στην γραμματεία του τμήματος από 08 Ιανουαρίου - 19 Ιανουαρίου 2018.
  Αναλυτικές πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ στο http://www.bme.teiath.gr/erasmus.html και στο http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3630&id=3803&lang=el

Νέα προκήρυξη ERASMUS+ Studies

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

 • Χειμερινό εξάμηνο: 8 - 19 Ιανουαρίου 2018
 • Εαρινό εξάμηνο: 28 Μαΐου - 8 Ιουνίου 2018

Πάπυροι πτυχίων

 • Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι τα πτυχία σε μορφή παπύρων έχουν εκδοθεί για τους πτυχιούχους έως και την ορκωμοσία Ιουνίου 2016. Η παραλαβή τους μπορεί να γίνει από την Γραμματεία του Τμήματος.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ERASMUS+ PLACEMENT

 • 2η προκήρυξη εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
 • Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2018 έως 31/08/2018. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας (http://www.teiath.gr/diethnwn). Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας δεν θα γίνουν δεκτές.
 • Περίοδος κατάθεσης δικαιολογητικών: 8/11/2017 - 30/11/2017 στην Γραμματεία του Τμήματος.
 • Η νέα πρόσκληση αφορά μετακινήσεις από 1/3/2018 έως 31/8/2018.
 • Πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ορκωμοσία

 • Η επόμενη ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και του ΠΜΣ "Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία" θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2017, τις ώρες 12:00-13:00.

Ενημέρωση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με υποστήριξη στους πρόσφυγες

 • Δελτίο τύπου
 • Πανελλαδικός χάρτης αλληλεγγύης (πρωτοβουλία της ομάδας RefugeesWelcome GR):


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018Χρήσιμα

Νέα σχετικά με το Τμήμα --και όχι μόνο


Πρακτικά BIOMEP 2017

Τα πρακτικά του συνεδρίου "Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences" (BIOMEP 2017), το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα, δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό IOP Journal of Physics: Conference Series (JPCS), Vol. 931, 2017.


Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Σας ανακοινώνουμε ότι το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας διοργανώνει το διεθνές συνέδριο με τίτλο "Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences, BIOMEP 2017" που θα διεξαχθεί στις 12-13 Οκτωβρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το πρόγραμμα των ομιλιών στο http://biomep.teiath.gr/2017


Βάση δεδομένων εταιρειών/φορέων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 • Μια εθελοντική προσπάθεια από τους φοιτητές, τους αποφοίτους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και το προσωπικό του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας είχε ως αποτέλεσμα την πιλοτική δημιουργία της πρώτης βάσης δεδομένων εταιρειών/φορέων με δραστηριότητα στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Η βάση έχει ως κύριο σκοπό τη διευκόλυνση των αποφοίτων του τμήματος στην εύρεση εργασίας σε σχετικές με το χώρο των σπουδών τους εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γενικότερα αυτή η προσπάθεια καταγραφής πιστεύουμε ότι θα δώσει πληροφορίες χρήσιμες σε όλους τους ασχολούμενους με το πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας.
 • Προς το παρόν, η βάση αριθμεί 239 εταιρείες/φορείς στην Ελλάδα, 65 εταιρείες/φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, 169 εταιρείες/φορείς στη Γερμανία, 85 εταιρείες/φορείς στην Ισπανία, 53 εταιρείες/φορείς στην Ολλανδία και 3 εταιρείες/φορείς στην Κίνα, δηλαδή πάνω από 600 εταιρείες/φορείς στο σύνολο.
 • Η βάση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία των εταιριών, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, website, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), καθώς και μια περιληπτική αναφορά στα πεδία δράσης τους, όπου αυτή η πληροφορία ήταν διαθέσιμη. Η βάση έχει αναρτηθεί στο περιβάλλον google docs για εύκολη πρόσβαση και περιήγηση.
 • Η συνεισφορά σας για τον εμπλουτισμό της βάσης είναι σημαντική!
 • Βάση: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rRX57cQzdvjh1ThWgONY4dVIhGpCsDaxKxcwR5htwsQ
 • Πληροφορίες: https://docs.google.com/document/d/1qTTvTbDdISjx18dYhMLwQwj_IwAbbgKUnOPSeN1DH6c
 • E-mail: BMEetaireies@gmail.com¶ρθρο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με ερευνητικό έργο που εκπονείται στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ) του Τμήματος


Παρουσίαση του Τμήματος σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό

 • Στις 21.1.2013, το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά του στη γρήγορη πρόσβαση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων του, καθώς και τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα μέσω του ερευνητικού και επιστημονικού του προσανατολισμού.

Νέοι Οργανισμοί Νοσοκομείων

 • Σε όλους σχεδόν τους Οργανισμούς Νοσοκομείων, η ειδικότητα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων περιλαμβάνεται πλέον στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών (ΓΝΑ "Αλεξάνδρα": ΦΕΚ Β'/3287/10-12-2012, ΓΝ 'Αρτας & ΓΝΜ "'Ελενα Ελ. Βενιζέλου": ΦΕΚ Β'/3285/10-12-2012, ΓΝΑ "Σισμανόγλειο": ΦΕΚ Β'/3475/31-12-2012, ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς", ΓΝΑ "Ευαγγελισμός", ΓΝΑ "ΚΑΤ", ΓΝΘ "Γ.Παπανικολάου", ΓΝ Αγ.Νικολάου Κρήτης & ΓΝΘ "Ιπποκράτειο": ΦΕΚ Β'/3485/31-12-2012).

Γραμματεία

Κα Κ. Θειακού
Τηλ.: (+30) 210-5385303
Email: bmeteiathgr

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής Ι. Κανδαράκης
Τηλ.: (+30) 210-5385387
Email: kandarakisteiathgr


Κάτοψη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας