Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   'Ερευνα

Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία

Το Τμήμα συμμετέχει στο έργο "Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία" του Υπουργείου Παιδείας με τρεις αυτόνομες Δράσεις:


1. «Αξιολόγηση ανιχνευτών Ιατρικής Απεικόνισης. Επίδραση των φθοριζόντων υλικών στην απόδοση του ανιχνευτή»

Υπεύθυνος Δράσης: Ι. Κανδαράκης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου «Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Συστημάτων Απεικόνισης» (ΙΜΙΑΣΑ) του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας.
Το Εργαστήριο αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα απόδοσης φθοριζόντων υλικών για χρήση σε ανιχνευτές ακτινοβολίας συστημάτων Ιατρικής Απεικόνισης. Είναι το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα με παρόμοια δραστηριότητα και από τα λίγα αντίστοιχα στην Ευρώπη.
Ερευνητική Ομάδα: Ι. Κανδαράκης, Γ. Φούντος, Ι. Βαλαής, Ν. Καλύβας, Π. Λιαπαρίνος, Χ. Μιχαήλ, Σ. Δαυίδ

2. «Καινοτομικές Τεχνολογίες στην Κατ' Οίκον Νοσηλεία»

Υπεύθυνος Δράσης: Β. Σπυρόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου «Βιοϊατρικής Τεχνολογίας» (ΕΒΙΤ) του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας.
Το Εργαστήριο αναπτύσσει καινοτομικές τεχνολογίες για το μοντέλο της κατ' οίκον νοσηλείας συνδυάζοντας τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.
Ερευνητική Ομάδα: Δρ. Βασίλειος Σπυρόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ), Δρ. Άρης Τζαβάρας, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, Μαρία Μποτσιβάλη BSc., MSc., Συνεργάτης ΕΒΙΤ του ΤΕΙ Αθήνας

3. «Τεχνολογία και Εφαρμογές Μοριακής Απεικόνισης στην Ιατρική»

Υπεύθυνος Δράσης: Γ. Λούντος, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου «Ιατρικής Οργανολογίας και Κατασκευών» του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας.
Κύρια δραστηριότητα του Εργαστηρίου αποτελεί η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη προϊόντων σύμφωνα με τις πρωτοποριακές εξελίξεις στον τομέα της υγείας, ενώ δίνεται έμφαση στις Τεχνολογίες Πυρηνικής Ιατρικής Απεικόνισης, αλλά και σε άλλους τομείς της Ιατρικής Απεικόνισης και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες.
Ερευνητική Ομάδα: Γ. Λούντος, Ε. Δαυίδ, Ν. Ευθυμίου, Λ. Φυσικόπουλος, Μ. Γεωργίου, Ε. Παπαδημητρούλας


Επίσης, το μέλος ΕΠ του Τμήματος Ε. Βεντούρας, Καθηγητής, συμμετέχει στην παρακάτω Δράση ανάδειξης Αριστείας του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας:

4. «Καινοτόμες Πρακτικές στην Ηλεκτρονική Μάθηση και τις Ηλεκτρονικές Εξετάσεις»

Υπεύθυνος Δράσης: Δ. Τριάντης, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρονικής, μέλος της Ομάδας Υποστήριξης E-Learning, του ΤΕΙ Αθήνας.
Η Ομάδα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη άριστων πρακτικών στην ηλεκτρονική μάθηση και τις ηλεκτρονικές εξετάσεις (e-learning, e-examinations). Στόχος της ομάδας, είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών, ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους με αυτόνομο και δημιουργικό τρόπο, η αύξηση του ποσοστού αφομοίωσης γνώσεων και η συνακόλουθη υψηλότερη απόδοση στις εξετάσεις.