Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Εκπαίδευση

Μαθήματα εξαμήνων

Πρόγραμμα σπουδών


Τράπεζα Θεμάτων

 • Θέματα παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων ή προτεινόμενα θέματα βρίσκονται στο eClass του Τμήματος, με ευθύνη των διδασκόντων.
 • Για διευκόλυνση των φοιτητών, στον κωδικό κάθε μαθήματος, στον παρακάτω πίνακα, βρίσκονται απ' ευθείας σύνδεσμοι για το φάκελο "Έγγραφα" κάθε μαθήματος στο eClass του Τμήματος (ορισμένα μαθήματα απαιτούν εγγραφή).
Σημ. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι υπό συμπλήρωση.

Αλυσίδες Προαπαιτουμένων → Εξαρτημένων μαθημάτων
ΠΠΣ 2011/12-2017/12

 • 102: Ηλ. Κυκλ. και Μετρήσεις στην Βιοϊατρ. Τεχνολογία  →
  203: Ηλ. Κυκλ. με Εφαρμογές στην Βιοϊατρ. Τεχνολογία
 • 104: Προγραμματισμός Η/Υ  →
  206: Υπολογ. Ανάλυση Ιατρικών και Βιολογ. Δεδομένων
 • 103: Μαθηματικά  →
  201: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  →
  303: Πιθανότητες και Βιοστατιστική
 • 202: Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά  →
  301: Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • 205: Σχεδιασμός και Κατασκευή Η/Μηχ Συστημάτων Ι  →
  304: Σχεδιασμός και Κατασκευή H/Mηχ Συστημάτων ΙΙ
 • 601: Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙ  →
  701: Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙΙ
 • 504: Ιοντ. Ακτινοβολίες: Συστ. Ακτινοδιαγνωστικής...  →
  603: Ιοντ. Ακτινοβολίες: Συστ. Πυρηνικής Ιατρικής  →
  703: Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες:...
 • 602: Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος  →
  702: Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΠΠΣ 2011/12 - 2017/18)


Πιέστε σε κάθε Εξάμηνο για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμά του.
Πιέστε στον Κωδικό κάθε μαθήματος για να εισέλθετε στη σελίδα του στο eClass του Τμήματος.
Πιέστε στον Τίτλο κάθε μαθήματος για να δείτε το αναλυτικό περίγραμμά του (όλα τα περιγράμματα συγκεντρωτικά εδώ).


Κωδ.
(eClass)
A' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστ. Φόρτος εργασίας Πιστωτ. μονάδες Τύπος *
(Κλάδος)
Τομέας
101 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 4 2 210 7 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Θ)
Α
102 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 203
4 3 225 7 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
103 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 201
4   180 7 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Θ)
Α
104 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 206
3 2 150 5 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Α
105 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2   90 2 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
106 ΧΗΜΕΙΑ 2   90 2 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Θ)
Α
  ΣΥΝΟΛΟ 19 7 945 30    


Κωδ.
(eClass)
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστ. Φόρτος εργασίας Πιστωτ. μονάδες Τύπος *
(Κλάδος)
Τομέας
201 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 103
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 303
4   180 7 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Θ)
Α
202 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 301
2 2 120 4 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
203 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 102
3 2 165 6 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
204 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 2 2 120 4 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Θ)
Α
205 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

(Μηχανολογικό Σχέδιο, Τεχνολογίες Κατεργασιών, Στοιχεία Κατασκευών Ι)
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 304
2 3 135 5 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
206 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 104
2 2 120 4 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Α
  ΣΥΝΟΛΟ 15 11 840 31    


Κωδ.
(eClass)
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστ. Φόρτος εργασίας Πιστωτ. μονάδες Τύπος *
(Κλάδος)
Τομέας
301 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 202
3 2 165 5 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
302 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 2   90 3 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Ι)
Α
303 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 201
4   180 7 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Θ)
Α
304 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ

(Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο, Στοιχεία Κατασκευών ΙΙ)
Εξαρτώμενο από το μάθημα 205
4 4 240 8 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
305 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 4 2 210 7 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
  ΣΥΝΟΛΟ 17 8 885 30    


Κωδ.
(eClass)
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστ. Φόρτος εργασίας Πιστωτ. μονάδες Τύπος *
(Κλάδος)
Τομέας
401 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2   90 4 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Ι)
Α
402 ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 5 2 255 9 ΜΓΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Ι)
Α
403 ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 3 2 165 5 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
404 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 3 225 7 ΜΕΥ
ΚΟ-Υ-ΥΠ (Μ)
Β
405.1


405.2
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΒΙΟΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
3 2 165 5 ΜΕΥ
ΚΟ-ΥΕ-ΥΠ (Μ)
Β


Β
  ΣΥΝΟΛΟ 17 9 900 30    


Κωδ.
(eClass)
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστ. Φόρτος εργασίας Πιστωτ. μονάδες Τύπος *
(Κλάδος)
Τομέας
501 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 2   90 2 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
502 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι 4 2 210 7 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
503 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 120 4 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
504 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 2 210 7 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
505 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 2   90 3 ΔΟΝΑ
ΚΟ-Υ-ΓΓ (Δ)
Β
506.1


506.2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
ή
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ LASERS
3 2 165 7 ΜΕ
ΕΙΔ-ΥΕ-ΕΠ (Μ)
Α


Β
  ΣΥΝΟΛΟ 17 8 885 30    


Κωδ.
(eClass)
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστ. Φόρτος εργασίας Πιστωτ. μονάδες Τύπος *
(Κλάδος)
Τομέας
601 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 701
4 2 210 7 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
602 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 702
3 2 165 6 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Β
603 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 504
Προαπαιτούμενο του μαθήματος 703
2 2 120 5 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
604 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3 3 180 6 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Β
605 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ & ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3   135 4 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
606.1


606.2
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ή
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2   90 2 ΜΕ
ΕΙΔ-ΥΕ-ΕΠ (Μ)
Β


Β
  ΣΥΝΟΛΟ 17 9 900 30    


Κωδ.
(eClass)
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστ. Φόρτος εργασίας Πιστωτ. μονάδες Τύπος *
(Κλάδος)
Τομέας
701 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 601

4

2

210 7 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
702 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 602
2 2 120 4 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Β
703 ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Εξαρτώμενο από το μάθημα 603
2 2 120 4 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Μ)
Α
704 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 4   180 6 ΜΕ
ΕΙΔ-Υ-ΕΠ (Δ)
Α
705 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2   90 3 ΔΟΝΑ
ΚΟ-Υ-ΓΓ (Δ)
Β
706.1


706.2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
ή
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
3 3 180 6 ΜΕ
ΕΙΔ-ΥΕ-ΕΠ (Μ)
Β


Β
  ΣΥΝΟΛΟ 17 9 900 30    


Η' ΕΞΑΜΗΝΟ Πιστωτικές μονάδες

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

20

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

10  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.
Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστ. Φόρτος εργασίας Πιστωτ. μονάδες    
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 119 61 6255 241    


* Τύπος (πλήθος):

   ΜΓΥ (11): Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΚΟ,ΥΠ)
   ΜΕΥ (11): Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΚΟ,ΥΠ)
   ΜΕ (16): Μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ,ΕΠ)
   ΔΟΝΑ (2): Μάθημα Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΚΟ,ΓΓ)

   ΚΟ (24): Κορμού
   ΕΙΔ (16): Ειδίκευσης

   Υ (36): Υποχρεωτικό
   ΥΕ (4): Υποχρεωτικής Επιλογής

   ΥΠ (22): Υποβάθρου
   ΕΠ (16): Επιστημονικής Περιοχής
   ΓΓ (2): Γενικών Γνώσεων

   (Κλάδος του Επιστητού):
   (Μ) (28): Επιστήμες του Μηχανικού
   (Θ) (6): Θετικές Επιστήμες
   (Ι) (3): Βασικές Ιατρικές Επιστήμες
   (Δ) (3): Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας