Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   Εκπαίδευση

Εργαστηριακοί χώροι

Τοποθεσίες εργαστηριακών χώρων (κλικ για μεγέθυνση) 

Απαγωγής Βιοσημάτων

Διευθυντής: Ε. Βεντούρας, Καθηγητής

Εργαστηριακά μαθήματα

Βιοϊατρική Τεχνολογία Ι

Βιολογία - Φυσιολογία

Συστήματα Αυτομάτου Έλεγχου & Βιοαυτοματισμοί


Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διευθυντής: Β. Σπυρόπουλος, Καθηγητής

Εργαστηριακό μάθημα

Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙΙ

Ερευνητικό εργαστήριο

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (μη θεσμοθετημένο)


Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ)

Διευθυντής: Δ. Κάβουρας, Καθηγητής

Εργαστηριακά μαθήματα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υπολογιστική Ανάλυση Ιατρικών & Βιολογικών Δεδομένων

Ιατρικά Ηλεκτρονικά

Ιατρική Πληροφορική

Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος

Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

Ερευνητικό εργαστήριο

Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ) (θεσμοθετημένο, ΦΕΚ τ.Β'/Αρ.515/3-4-2015)


Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ)

Διευθυντής: Ι. Κανδαράκης, Καθηγητής

Εργαστηριακά μαθήματα

Ιατρική Φυσική

Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων ΙΙ

Μηχανισμοί Αυτοματισμών Ιατρικών Συστημάτων

Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες: Συστήματα Ακτινοδιαγνωστικής - Ακτινοθεραπείας

Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες: Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής

Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες: Συστήματα Μαγνητικού Συντονισμού, Υπερηχογραφίας, Οπτικής Απεικόνισης

Ερευνητικό εργαστήριο

Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ) (θεσμοθετημένο, ΦΕΚ τ.Β'/Αρ.515/3-4-2015)


Ιατρικής Οργανολογίας & Κατασκευών

Διευθυντής: Γ. Λούντος, Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστηριακά μαθήματα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

Ηλεκτρικά Κυκλώματα με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Ι

Ιατρική Οργανολογία Βασισμένης σε Μικροεπεξεργαστές

Μεθοδολογία Σχεδιασμού & Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών

Ερευνητικό εργαστήριο

Ιατρικής Οργανολογίας & Κατασκευών (μη θεσμοθετημένο)


Ετοιμότητας, Συντήρησης και Επισκευής Ιατρικών Συσκευών

Διευθυντής: Ι. Βαλαής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστηριακό μάθημα

Συντήρηση & Διασφάλιση Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων