Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

Σπουδαστικά


17-9-2017


6-7-2017


6-7-2017

 • Αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Studies
 • Αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Placements

24-2-2014

 • Έκθεση εφαρμογής συστήματος ECTS και χορήγησης Παραρτήματος Διπλώματος από τα ελληνικά ΑΕΙ.

27-3-2012


Συμπλήρωση πίνακα μεταπτυχιακών σπουδών αποφοίτων Τμήματος

 • Καλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές να συμπληρώσουν τον πίνακα που δίνεται εδώ και να τον αποστείλουν στο email: cavourasteiathgr.

Ανακοινώσεις διδασκόντων


Ανακοινώσεις προς διδάσκοντες


25-9-2017

 • Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εργαστηριακών και επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. έχουν αναρτηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος.

22-4-2015

18-3-2014

30-6-2013

13-10-2011

27-5-2011

13-1-2011

Εκθέσεις, Συνέδρια, Διαλέξεις, Σεμινάρια κλπ


Προκηρύξεις (Προγράμματα, Προτάσεις, Υποτροφίες, Διαγωνισμοί κλπ)


 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017- 2018 στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας».

Θέσεις εργασίας


Πληροφορίες για την αγορά εργασίας από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας.


Αγγελίες για θέσεις πρακτικής άσκησης


Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση


11-1-2018

 • Η εταιρεία System Vision Α.Ε. Βιοτεχνολογίας αντιπροσωπεύει και διανέμει ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που προορίζονται για τους τομείς της οφθαλμολογίας και της ιατρικής απεικόνισης από το 1997.
  Η εταιρεία αναζητά αριστούχους πτυχιούχους μηχανικούς βιοϊατρικής τεχνολογίας για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων, του τμήματος υποστήριξης εφαρμογών και του τεχνικού τμήματος. Δεδομένης της πολυετούς συνεργασίας της εταιρείας με μηχανικούς βιοϊατρικής τεχνολογίας οι νέες θέσεις εργασίας προσφέρουν στους υποψήφιους εργαζόμενους ευκαιρίες καριέρας στο αντικείμενό τους.
  Το email για την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων είναι: hr@systemvision.gr

25-9-2017

 • Η ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά Συνεργάτη για την στελέχωση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης.
 • Απαραίτητα προσόντα:
  Πτυχίο ανάλογης Κατεύθυνσης (απαραίτητο).
  Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. με εμπειρία οδήγησης (απαραίτητο).
  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (απαραίτητο).
  Γνώση εφαρμογών MS-Office (απαραίτητη).
  Γνώση Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου lower (απαραίτητη) .
  Γνώση οποιουδήποτε πακέτου Εμπορικής Διαχείρισης (Κεφάλαιο, Soft1) (επιθυμητή).
  Εμπειρία σε ανάλογη θέση (επιθυμητή).
  Άνεση και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, ευγένεια, υπομονή, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη με το υπόλοιπο προσωπικό.
 • Ο Συνεργάτης θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη Βιοχημικών-, Αιματολογικών-, Ανοσολογικών Αναλυτών (Roche/Sysmex) και λοιπών εργαστηριακών οργάνων.
 • Παρέχονται:
  Αποδοχές αναλόγως προσόντων.
  5-θήμερη εργασία συνεχούς ωραρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@toliopoulos.gr.

2-8-2017

 • Η εταιρεία Micromed Diagnostics που δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο αναζητά για άμεση πρόσληψη στο κεντρικό της κατάστημα στα Γιαννιτσά, Biomedical Engineer (τεχνικό ιατρικών αναλυτών) για την υποστήριξη του υπάρχοντος πελατολογίου της στην Βόρεια Ελλάδα.
 • Απαραίτητα προσόντα:
  Πτυχίο Τ.Ε.Ι.
  Δυνατότητα ταξιδίων.
  Άριστη γνώση Αγγλικών.
  Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
  Οργανωτικές ικανότητες.
  Δίπλωμα οδήγησης.
  Επιθυμητή ηλικία 24 - 52 ετών.
 • Παροχές:
  Θέση πλήρους απασχόλησης
  Μισθός συν Bonus
  Αυτοκίνητο
  Τηλέφωνο
 • Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.
  Αποστολή βιογραφικών:
  micromed.greece@gmail.com
  d.kourpanidis@gmail.com
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2382083805

27-5-2017

 • Η εταιρεία Ιατρικών μηχανημάτων MINOPTA, ζητά τεχνικό απόφοιτο από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Ζητούμενα προσόντα:
  Οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι φοιτητές είναι:
  - Προϋπηρεσία
  - Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel)
  - Καλή γνώση Αγγλικών
  - Δίπλωμα οδήγησης
  - Διάθεση για συνεργασία
  Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν απευθείας το βιογραφικό τους στο e-mail: Info@minascompany.gr .

31-3-2017

 • Εταιρεία με αντικείμενο το εμπόριο ιατροτεχνολογικών προϊόντων & προϊόντων τεχνικής ασφάλειας ζητεί απόφοιτο του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για άμεση πρόσληψη full time απασχόλησης.
  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210-2821809 (εσωτ.216) κ. Τζιμόπουλος Ηλίας.

18-10-2016

 • Από εταιρεία Ιατρικών Οργάνων και Μηχανημάτων (Βιοϊατρική Τεχνολογία Ε.Π.Ε.) ζητείται Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών και εμπειρία, για να ασχοληθεί με το service των μηχανημάτων (αναπνευστήρες, αναισθησιολογικά μηχανήματα, μόνιτορ).
  Αποστολή βιογραφικών στο e-mail info@medicalservice.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 210 6917478, Ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

Γενικά


4-3-2014

 • Οδηγίες ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο και χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

26-1-2014

12-6-2013

 • Για πρόσβαση σε γενικά ή εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά μπορείτε να εγγραφείτε ως μέλη στη βιβλιοθήκη του Ευγενιδείου Ιδρύματος (βλ. εδώ) --ευχαριστούμε για την επισήμανση το φοιτητή του Τμήματος κ. Βασίλη Θεοφυλακτόπουλο.

30-4-2012

19-4-2012

 • Το Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει, ανακοινώνει την δυνατότητα διενέργειας και υπερηχογραφημάτων σώματος και αγγείων σε εξεταζόμενους, όπου υπάρχει ένδειξη της συγκεκριμένης εξέτασης και κατόπιν προγραμματισμού (τηλ. 210 538 5801) για την αντίστοιχη προετοιμασία, Τρίτη ή Παρασκευή, 10:30 έως 15:00.

19-3-2012

5-4-2011

4-3-2011

5-11-2007

30-3-2007

 • Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου "παλαιού τύπου" και δελτίου "παλαιού τύπου" ή "κομμένης" αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών.

Στοιχεία διαδικασιών θέσεων μελών Ε.Π.

Βλ. τη σχετική ιστοσελίδα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.