Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

WSEAS 2005

Συμμετοχή του Τμήματος στο διεθνές συνέδριο WSEAS International Conference on Engineering Education, Αθήνα, 8-10 Ιουλίου, 2005:


Special Sessions "New trends in Biomedical Engineering Education"
Organized by Assoc.Professor E.Ventouras
Technological Educational Institute of Athens, Greece


 • Session: New trends in Biomedical Engineering Education (A) - In-vivo & in-vitro technologies
  Chairpersons: Ε.Ventouras, B.Spyropoulos

  Friday 8 July, 15:00-17:00
  507-108: V. Spyropoulos, A comprehensive Training Approach for Biomedical Engineers in Intensive Medicine and Operation Room Technology.
  507-115: A. Tzavaras, Combining traditional electronics laboratory teaching methodology with ECAD Simulation Software for Biomedical Engineering Undergraduates.
  507-109: I. Loukos, Introducing educational trends in an undergraduate biomedical engineering laboratory of medical equipment quality assurance.
  507-216: A.Mavridou, E.Kalkani, A.Harvalou, A.Tzimogianni, P.Soublis, G.Bollas, E.Giannoulaki, X.Voyatzaki, A.Nikolaidou, I.Iliopoulos, D.Frydas, A.Frydas, N.Ioannidis, Redesigning and upgrading laboratory training in the Department of Medical Laboratories.
  507-196: D.Stellas, Aiming the upgrade of an educational in vitro laboratory.

 • Session: New trends in Biomedical Engineering Education (B) - Signal Processing & Imaging Technologies
  Chairpersons: D.Cavouras, I.Kandarakis

  Friday 8 July, 17:30-19:30
  507-146: I.Kalatzis, Signal and Image Processing Application Development in the Biomedical Engineering Degree Program.
  507-181: G.Manoussaridis, Computer-Assisted Laboratory Exercises for Quality Control of X-Ray Modalities.
  507-184: S.Tsantis, Computer-Assisted Laboratory Exercise for Quality Control of Computed Tomography Systems.
  507-185: G.Saatsakis, Development of an Educational Software for Teaching Position Emission Tomography Fundamentals.
  507-186: N.Roussos, An Educational Software for Two Dimensional Computed Tomography Image Reconstruction with Parallel and Fan X-Ray Beam.