Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

WSEAS 2005

Συμμετοχή του Τμήματος στο διεθνές συνέδριο WSEAS International Conference on Engineering Education, Αθήνα, 8-10 Ιουλίου, 2005:


Special Sessions "New trends in Biomedical Engineering Education"
Organized by Assoc.Professor E.Ventouras
Technological Educational Institute of Athens, Greece


 • Session: New trends in Biomedical Engineering Education (A) - In-vivo & in-vitro technologies
  Chairpersons: Ε.Ventouras, B.Spyropoulos

  Friday 8 July, 15:00-17:00
  507-108: V. Spyropoulos, A comprehensive Training Approach for Biomedical Engineers in Intensive Medicine and Operation Room Technology.
  507-115: A. Tzavaras, Combining traditional electronics laboratory teaching methodology with ECAD Simulation Software for Biomedical Engineering Undergraduates.
  507-109: I. Loukos, Introducing educational trends in an undergraduate biomedical engineering laboratory of medical equipment quality assurance.
  507-216: A.Mavridou, E.Kalkani, A.Harvalou, A.Tzimogianni, P.Soublis, G.Bollas, E.Giannoulaki, X.Voyatzaki, A.Nikolaidou, I.Iliopoulos, D.Frydas, A.Frydas, N.Ioannidis, Redesigning and upgrading laboratory training in the Department of Medical Laboratories.
  507-196: D.Stellas, Aiming the upgrade of an educational in vitro laboratory.

 • Session: New trends in Biomedical Engineering Education (B) - Signal Processing & Imaging Technologies
  Chairpersons: D.Cavouras, I.Kandarakis

  Friday 8 July, 17:30-19:30
  507-146: I.Kalatzis, Signal and Image Processing Application Development in the Biomedical Engineering Degree Program.
  507-181: G.Manoussaridis, Computer-Assisted Laboratory Exercises for Quality Control of X-Ray Modalities.
  507-184: S.Tsantis, Computer-Assisted Laboratory Exercise for Quality Control of Computed Tomography Systems.
  507-185: G.Saatsakis, Development of an Educational Software for Teaching Position Emission Tomography Fundamentals.
  507-186: N.Roussos, An Educational Software for Two Dimensional Computed Tomography Image Reconstruction with Parallel and Fan X-Ray Beam.