Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

MEDICEXPO 2011

Συμμετοχή του Τμήματος στη Διεθνή 'Εκθεση Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2011 (25-27 Φεβρουαρίου 2011, Αθήνα, ExpoAthens).


Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος το Τμήμα μας συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Ιατρικών - Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού, MedicExpo 2011. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο ExpoAthens (πρόσβαση), στην Ανθούσα Αττικής, στις 25-27 Φεβρουαρίου 2011.

Στην έκθεση αυτή συμμετέχει κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός εταιριών του χώρου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, με περίπτερα στα οποία προβάλλονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους. Επιπλέον, πραγματοποιούνται ημερίδες και ομιλίες από φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

Η είσοδος στην έκθεση ήταν δωρεάν για τους φοιτητές του Τμήματος.

Το Τμήμα μας συμμετείχε με δύο δράσεις:

α) Με περίπτερο, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες των εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων του Τμήματος και

β) Με τη διοργάνωση ημερίδας το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 και ώρες 11:00-15:00.

Μετά το πέρας της ημερίδας χορηγήθηκε βεβαίωση συμμετοχής.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είχε ως ακολούθως:

MedicExpo 2011: Ημερίδα Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (ως Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων)


Πρόγραμμα Ομιλιών Σαββάτου 26/2/2011


Έναρξη

 • 11:00, Καλωσόρισμα

Ομιλία επισκόπησης

 • 11:01-11:26, Μενύχτας Δ., Καλλέργη Μ.: "Εφαρμογές της ρομποτικής στην ιατρική"

Δεκάλεπτες ομιλίες

 • 11:28-11:38, Ρούσος Σ., Τζίμας Α., Καλλέργη Μ.: "Βελτιωμένη απεικόνιση PET/CT του καρκίνου του θυρεοειδούς"
 • 11:40-11:50, Στρατικόπουλος Η., Σαατσάκης Γ., Καλλέργη Μ.: "Αυτόματο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης θορύβου σε θερμοκοιτίδες προς αποφυγή νευρολογικών παθήσεων στα νεογνά"
 • 11:52-12:02, Κονδύλη Μ., Κυριαζή Ν., Καλλέργη Μ.: "Αξιολόγηση συστήματος αυτόματης ανίχνευσης όγκων σε ζευγάρια εικόνων ψηφιακής μαστογραφίας"
 • 12:04-12:14, Κλεφτόγιαννη Λ., Μαθιούδη Ε., Καλλέργη Μ.: "Υψηλού βαθμού συμπίεση ψηφιακής μαστογραφίας με μη ορατές απώλειες"

Στρογγυλή τράπεζα: In vitro Διαγνωστική και Κλινική Χημεία

 • 12:16-12:36, Σπυρόπουλος Β.: "Ακολουθώντας τα ίχνη της Κλινικής Χημείας από την Ουροσκοπία στο Εργαστήριο Τσέπης"

Δεκάλεπτες ομιλίες

 • 12:38-12:48, Σπυρόπουλος Β., Λάγγα Π., Λιάκος Κ., Μανετζή Θ., Οικονόμη Ε.,Τζόκα Μ.: "Προβλέποντας την πορεία των Τεχνολογιών Παρακλίνιων in Vitro Διαγνωστικών Εξετάσεων μέσω της αξιολόγησης σχετικών Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας"
 • 12:50-13:00, Σπυρόπουλος Β., Μποτσιβάλη Μ., Οικονόμη Ε.: "Λογισμικό Υποστήριξης της Πιστοποίησης και Διαπίστευσης μιας Υπηρεσίας Παρακλίνιων in Vitro Διαγνωστικών Εξετάσεων Software σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO-15189 και ISO-22870 και για την επιτήρηση των Δεικτών Ποιότητάς της"
 • 13:02-13:12, Σπυρόπουλος Β., Κουδουνάς Π. Τζαβάρας Α.: "Ανάπτυξη μιας συνδυασμένης διάταξης Ψηφιακής Μικροσκοπίας - Φασματοφωτομετρίας UV/VIS/NIR για την υποστήριξη της in vitro Διαγνωστικής και της Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης των ευρημάτων της"
 • 13:14-13:24, Σπυρόπουλος Β., Χατζιχρίστου Α.: "Μετρήσεις Ελέγχου Ποιότητας στη Τεχνολογία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης"

Ομιλία επισκόπησης

 • 13:26-13:48, Παππούς Γ.: "Ποιότητα στην Υγεία, Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών"

Δεκάλεπτες ομιλίες

 • 13:50-14:00, Bekollari Μ., Λιαπαρίνος Π.: "Εφαρμογή τεχνικών Monte Carlo για τη μελέτη της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας σε ανιχνευτές ιατρικής απεικόνισης"
 • 14:02-14:12, Ματζούνης Χ., Βαλαής Γ.: "Κατασκευή Αυτοματοποιημένης Τράπεζας Τομογράφου"
 • 14:14-14:24, Σταυρίδης Κ., Βαλαής Γ.: "Έλεγχος Κίνησης Τομογραφικού Ικριώματος"
 • 14:26-14:41, Μιχαήλ Χ., Κανδαράκης Ι.: "Αισθητήρες CMOS: Ιατρική Απεικόνιση με ένα chip"

Στρογγυλή τράπεζα: Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα στο Τμήμα

 • 14:43-14:59, Γκλώτσος Δ. - Λούντος Γ.: "Τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα FP7, COST, ΙΚΥ και Erasmus"

Κλείσιμο

 • 15:00, Χαιρετισμός