Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

MEDICEXPO 2008

Συμμετοχή του Τμήματος στη Διεθνή 'Εκθεση Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2008 (27-30 Μαρτίου 2008, Ολυμπιακό Κέντρο Ελληνικού).

Ομιλίες / Ανακοινώσεις Εργασιών

 • Ε. Αθανασιάδης, Π. Γεωργιάδης, Ι. Καλατζής, Σ. Κωστόπουλος, Δ. Γκλώτσος, Κ. Σιδηρόπουλος, Κ. Νίνος, Δ. Κάβουρας: Επεξεργασία εικόνων μικροσυστοιχιών DNA με χρήση σύγχρονων μεθόδων ταξινόμησης προτύπων. [paper]
 • Ι. Βαλαής, Χ. Μιχαήλ: Μετρήσεις απόδοσης και οπτικών χαρακτηριστικών σε σπινθηριστές συστημάτων Ιατρικής Απεικόνισης. [paper]
 • Π. Γεωργιάδης, Δ. Κάβουρας, Ι. Καλατζής, Α. Δασκαλάκης, Γ. Καγκάδης, Κ. Σηφάκη, Μ. Μάλαμας, Γ. Νικηφορίδης, Α. Σολωμού: Βελτίωση της ικανότητας χαρακτηρισμού όγκων εγκεφάλου με χρήση πιθανοκρατικού νευρωνικού δικτύου και μη γραμμικού μετασχηματισμού ελάχιστων τετραγώνων χαρακτηριστικών υφής σε εικόνες MRI. [paper, presentation]
 • Δ. Γκλώτσος, Ε. Αθανασιάδης, Π. Γεωργιάδης, Ι. Καλατζής, Κ. Σιδηρόπουλος, Κ. Νίνος, Δ. Κάβουρας: Ανάπτυξη στοχαστικού μαθηματικού μοντέλου για την προσομοίωση πειραμάτων ανάκτησης φθορισμού μετά από φωτολεύκανση με σκοπό την μελέτη των κινητικών ιδιοτήτων σημασμένων πρωτεϊνών. [paper, presentation, presentation video]
 • Ν. Ευθυμίου, Σ. Δαυίδ, Ι. Κανδαράκης, Γ. Παναγιωτάκης, Γ. Λούντος: Πειραματικά SPECT και PET (μικρών ζώων, προοπτικές για PEM). [paper]
 • Ι. Καλατζής, Δ. Γκλώτσος, Ε. Αθανασιάδης, Π. Γεωργιάδης, Κ. Νίνος, Ε. Βεντούρας, Δ. Κάβουρας: Επίδραση συνθηκών εξομοιωμένου θορύβου στην απόδοση συστήματος αναγνώρισης μορφών ηλεκτροεγκεφαλογραφικού σήματος. [paper, presentation]
 • Μ. Καλλέργη: Επιτεύγματα και εξελίξεις στην ψηφιακή και μοριακή ιατρική απεικόνιση.
 • Σ. Κωστόπουλος, Ι. Καλατζής, Α. Δασκαλάκης, Π. Μπουγιούκος, Δ. Γκλώτσος, Π. Γεωργιάδης, Π. Ραβαζούλα, Δ. Κάβουρας: Ανάπτυξη μεθόδου ανάλυσης ιστοπαθολογικής εικόνας για την ποσοτική εκτίμηση των Οιστρογονικών Υποδοχέων σε καρκινώματα μαστού. [paper, presentation]
 • Ε. Μανταδάκης, Δ. Μενύχτας, Σ. Χατζηιωάννου, Σ.Λ. Παπασπύρου και Μ. Καλλέργη: Τηλεϊατρική με PET/CT. [paper]
 • Γ. Μανουσαρίδης: Έλεγχοι αντινοπροστασίας σε οδοντιατρεία. [presentation]
 • Χ. Μιχαήλ, Β. Σπυροπούλου, Ι. Βαλαής, Σ. Δαυίδ, Α. Τουτουτζής, Ι. Κανδαράκης: Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση αντικειμενικών χαρακτηριστικών ποιότητας εικόνας σε απεικονιστικά συστήματα (DOG, MTF, NPS, DQE). [paper]
 • Γ. Φούντος, Α. Τουτουτζής, Ι. Κανδαράκης: Απεικόνιση ακτίνων Χ διπλής ενέργειας. [paper]
 • Β. Σπυρόπουλος: Lab on a chip: Η in-vitro διαγνωστική στην κατ' οίκον νοσηλεία. [paper]
 • Α. Τζαβάρας, Β. Σπυρόπουλος: Λογισμικά Υποστήριξης λήψης ιατρικής απόφασης, εφαρμογές στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. [paper]

Ανοικτές συζητήσεις

 • Εξελίξεις στην τεχνολογία υπερήχων. Συντονιστής: Σ. Τσαντής. Ομιλητές: Κ. Μπενέκος (GE), Β. Φλώρος (Philips).
 • Πρωτόνια ή ποζιτρόνια; 'Η και τα δύο; Μια περιήγηση στις τεχνολογίες PET και MRI. Συντονιστής: Ι. Κανδαράκης. Ομιλητές: Δ. Κοτσοβόλης, Α. Καρατόπης, Γ. Λούντος, Α. Σαμαρτζής.

Φωτογραφίες

[MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2008 - Κλικ για μεγέθυνση]