Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

MEDICEXPO 2007

Συμμετοχή του Τμήματος στη Διεθνή 'Εκθεση Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2007 (15-18 Μαρτίου 2007, Ολυμπιακό Κέντρο Ελληνικού).

Ομιλίες

 • Ι. Βαλαής: Μετρήσεις Απόδοσης και Οπτικών Χαρακτηριστικών σε Σπινθηριστές Συστημάτων Ιατρικής Απεικόνισης. [presentation]
 • Δ. Γκλώτσος, Ι. Καλατζής, Δ. Κάβουρας: Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. [presentation]
 • Ν. Ευθυμίου, Ν. Καλύβας, Γ. Πατατούκας, Δ. Κάβουρας, Ι. Κανδαράκης: Εξομοίωση ανιχνευτών ακτίνων Χ με αναλυτικές μεθόδους. [presentation]
 • Α. Καρατόπης: Μοριακή και φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. [presentation]
 • Δ. Κλιγκόπουλος, Β. Σπυρόπουλος: Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοτύπου συσκευής CPAP μέσω της οδήγησης κινητήρα BLDC. [presentation]
 • Ν. Κουφόγιαννης, Β. Σπυρόπουλος: Πειραματικός 'Eλεγχος του Χρόνου Γήρανσης Αντιδραστηρίων Εργασίας Βιοχημικού Αναλυτή Συναρτήσει των Συνθηκών Συντήρησης. [presentation]
 • Π. Λιαπαρίνος, Α. Κωνσταντινίδης: Εφαρμογές μεθόδων Μόντε-Κάρλο στην Ακτινογραφική Απεικόνιση. [presentation]
 • Γ. Μανουσαρίδης: Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας στις Ιατρικές Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. [presentation]
 • Χ. Μιχαήλ: Μετρήσεις και μοντελοποίηση χαρακτηριστικών μεταφοράς συστήματος οθονών σπινθηριστών για χρήση στη Ψηφιακή Ακτινοδιαγνωστική και Μαστογραφία. [presentation]
 • Α. Πέρρου, Β. Σπυρόπουλος, Α. Τζαβάρας: Μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας στη θερμοκοιτίδα. [presentation]
 • Γ. Σαατσάκης: Προσομοίωση συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής (SPECT, PET) με χρήση του πακέτου GATE. [presentation]
 • Β. Σπυροπούλου, Α. Πετροπούλου: Ψηφιακή Μαστογραφία.Οπτικά και Απεικονιστικά Χαρακτηριστικά Ανιχνευτών, Μεθοδολογία Αλγορίθμου Παρατηρητή. [presentation]
 • Α. Τζαβάρας, P. R. Weller: Ιατρικά Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με την συνεργασία τεχνικών Ασαφούς Λογικής, Νευρωνικών Δικτύων και Γενετικών Αλγορίθμων. [presentation]
 • Α. Τουτουνζής, Σ. Δαυίδ: Μετρήσεις απόδοσης και οπτικών χαρακτηριστικών σε φωσφορίζουσες οθόνες. [presentation]
 • Σ. Τσαντής: Αναγνώριση Προτύπων σε Εικόνες Υπερηχογραφίας Όζων του Θυρεοειδούς Αδένα. [presentation]

Φωτογραφίες

[MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση]