Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

MEDICEXPO 2007

Συμμετοχή του Τμήματος στη Διεθνή 'Εκθεση Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2007 (15-18 Μαρτίου 2007, Ολυμπιακό Κέντρο Ελληνικού).

Ομιλίες

 • Ι. Βαλαής: Μετρήσεις Απόδοσης και Οπτικών Χαρακτηριστικών σε Σπινθηριστές Συστημάτων Ιατρικής Απεικόνισης. [presentation]
 • Δ. Γκλώτσος, Ι. Καλατζής, Δ. Κάβουρας: Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. [presentation]
 • Ν. Ευθυμίου, Ν. Καλύβας, Γ. Πατατούκας, Δ. Κάβουρας, Ι. Κανδαράκης: Εξομοίωση ανιχνευτών ακτίνων Χ με αναλυτικές μεθόδους. [presentation]
 • Α. Καρατόπης: Μοριακή και φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. [presentation]
 • Δ. Κλιγκόπουλος, Β. Σπυρόπουλος: Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοτύπου συσκευής CPAP μέσω της οδήγησης κινητήρα BLDC. [presentation]
 • Ν. Κουφόγιαννης, Β. Σπυρόπουλος: Πειραματικός 'Eλεγχος του Χρόνου Γήρανσης Αντιδραστηρίων Εργασίας Βιοχημικού Αναλυτή Συναρτήσει των Συνθηκών Συντήρησης. [presentation]
 • Π. Λιαπαρίνος, Α. Κωνσταντινίδης: Εφαρμογές μεθόδων Μόντε-Κάρλο στην Ακτινογραφική Απεικόνιση. [presentation]
 • Γ. Μανουσαρίδης: Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας στις Ιατρικές Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. [presentation]
 • Χ. Μιχαήλ: Μετρήσεις και μοντελοποίηση χαρακτηριστικών μεταφοράς συστήματος οθονών σπινθηριστών για χρήση στη Ψηφιακή Ακτινοδιαγνωστική και Μαστογραφία. [presentation]
 • Α. Πέρρου, Β. Σπυρόπουλος, Α. Τζαβάρας: Μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας στη θερμοκοιτίδα. [presentation]
 • Γ. Σαατσάκης: Προσομοίωση συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής (SPECT, PET) με χρήση του πακέτου GATE. [presentation]
 • Β. Σπυροπούλου, Α. Πετροπούλου: Ψηφιακή Μαστογραφία.Οπτικά και Απεικονιστικά Χαρακτηριστικά Ανιχνευτών, Μεθοδολογία Αλγορίθμου Παρατηρητή. [presentation]
 • Α. Τζαβάρας, P. R. Weller: Ιατρικά Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με την συνεργασία τεχνικών Ασαφούς Λογικής, Νευρωνικών Δικτύων και Γενετικών Αλγορίθμων. [presentation]
 • Α. Τουτουνζής, Σ. Δαυίδ: Μετρήσεις απόδοσης και οπτικών χαρακτηριστικών σε φωσφορίζουσες οθόνες. [presentation]
 • Σ. Τσαντής: Αναγνώριση Προτύπων σε Εικόνες Υπερηχογραφίας Όζων του Θυρεοειδούς Αδένα. [presentation]

Φωτογραφίες

[MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση] [MEDICEXPO 2007 - Κλικ για μεγέθυνση]