Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.
(πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

MEDICEXPO 2006

Συμμετοχή του Τμήματος στη Διεθνή 'Εκθεση Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2006.

Ομιλίες

 • Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφικών Σημάτων. Ομιλητής: Ε. Βεντούρας
 • Ανακατασκευή εικόνας σε PET:  Δημιουργία κριτηρίου παύσης του αλγορίθμου ανακατασκευής ML-EM. Ομιλητής: A. Γαϊτάνης
 • Εκτίμηση απόλυτης απόδοσης κοκκώδων σπινθηριστών για χρήση στη Μαστογραφία και την Ακτινοδιαγνωστική. Ομιλητής: Ε. Δαυίδ [presentation]
 • Μετρήσεις φασματοσκοπίας και φασματοσκοπικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού: ανάλυση παραμέτρων, προσαρμογή ακολουθιών και κλινική πράξη. Ομιλητής: A. Καρατόπης
 • Απομυθοποιώντας τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον Ιατρικό Χώρο. Ομιλητής: Κ. Κουτσουράκης
 • Σχετικά με την Ακτινολογική Έκθεση του Ασθενούς και την Διασφάλιση Ποιότητας της Αποστείρωσης στην Οδοντιατρική Πρακτική στην Ελλάδα. Ομιλητής: Ι. Λούκος
 • Εκτίμηση ενδογενών χαρακτηριστικών σπινθηριστών για χρήση στην Ακτινοδιαγνωστική και τη Μαστογραφία. Ομιλητής: Χ. Μιχαήλ
 • Βάση Δεδομένων απορρόφησης αιμογλοβίνης σε πραγματικό χρόνο. Ομιλητής: Κ. Μπενέκος
 • Η εξασφάλιση της συνέχειας της παρεχόμενης Ιατρικής Φροντίδας : Το πρότυπο ASTM E2369-05 (Standard Specification for Continuity of Care Record - CCR). Ομιλητής: Μ. Μποτσιβάλη
 • Εφαρμογές της μεθόδου Μόντε-Κάρλο στην μελέτη απορρόφησης ακτινοβολίας απο ανιχνευτές. Ομιλητής: Δ. Νικολόπουλος
 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ποιότητας Ιατρικής Απεικόνισης. Ομιλητής: Γ. Πατατούκας
 • Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την προετοιμασία της διαδικασίας εισαγωγής στην χώρα μας ενός συστήματος Ελληνικών DRG (Hellenic Diagnosis Related Groups, H-DRG). Ομιλητής: Β. Σπυρόπουλος
 • Πολυπαραμετρικό σύστημα Υποστήριξης του Μηχανικού Αερισμού ασθενούς βασισμένο σε αλγορίθμους Ασαφούς Λογικής. Ομιλητής: Α. Τζαβάρας [presentation]