Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

MEDICEXPO 2006

Συμμετοχή του Τμήματος στη Διεθνή 'Εκθεση Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2006.

Ομιλίες

 • Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφικών Σημάτων. Ομιλητής: Ε. Βεντούρας
 • Ανακατασκευή εικόνας σε PET:  Δημιουργία κριτηρίου παύσης του αλγορίθμου ανακατασκευής ML-EM. Ομιλητής: A. Γαϊτάνης
 • Εκτίμηση απόλυτης απόδοσης κοκκώδων σπινθηριστών για χρήση στη Μαστογραφία και την Ακτινοδιαγνωστική. Ομιλητής: Ε. Δαυίδ [presentation]
 • Μετρήσεις φασματοσκοπίας και φασματοσκοπικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού: ανάλυση παραμέτρων, προσαρμογή ακολουθιών και κλινική πράξη. Ομιλητής: A. Καρατόπης
 • Απομυθοποιώντας τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον Ιατρικό Χώρο. Ομιλητής: Κ. Κουτσουράκης
 • Σχετικά με την Ακτινολογική Έκθεση του Ασθενούς και την Διασφάλιση Ποιότητας της Αποστείρωσης στην Οδοντιατρική Πρακτική στην Ελλάδα. Ομιλητής: Ι. Λούκος
 • Εκτίμηση ενδογενών χαρακτηριστικών σπινθηριστών για χρήση στην Ακτινοδιαγνωστική και τη Μαστογραφία. Ομιλητής: Χ. Μιχαήλ
 • Βάση Δεδομένων απορρόφησης αιμογλοβίνης σε πραγματικό χρόνο. Ομιλητής: Κ. Μπενέκος
 • Η εξασφάλιση της συνέχειας της παρεχόμενης Ιατρικής Φροντίδας : Το πρότυπο ASTM E2369-05 (Standard Specification for Continuity of Care Record - CCR). Ομιλητής: Μ. Μποτσιβάλη
 • Εφαρμογές της μεθόδου Μόντε-Κάρλο στην μελέτη απορρόφησης ακτινοβολίας απο ανιχνευτές. Ομιλητής: Δ. Νικολόπουλος
 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ποιότητας Ιατρικής Απεικόνισης. Ομιλητής: Γ. Πατατούκας
 • Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την προετοιμασία της διαδικασίας εισαγωγής στην χώρα μας ενός συστήματος Ελληνικών DRG (Hellenic Diagnosis Related Groups, H-DRG). Ομιλητής: Β. Σπυρόπουλος
 • Πολυπαραμετρικό σύστημα Υποστήριξης του Μηχανικού Αερισμού ασθενούς βασισμένο σε αλγορίθμους Ασαφούς Λογικής. Ομιλητής: Α. Τζαβάρας [presentation]