Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

MARK-1 Workshop 2015

Επιστημονική ημερίδα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ


Το εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ) του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας και η ομάδα του ερευνητικού προγράμματος MARK1 - Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Έγκαιρη Διάγνωση του Κακοήθους Μελανώματος, διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα στους χώρους του Τμήματος την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015.

Φωτογραφίες από την ημερίδα

[MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση]

[MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [MARK-1 workshop 2015 - Κλικ για μεγέθυνση]