Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

IC-SCCE 2010

Συμμετοχή του Τμήματος στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "From Scientific Computing to Computational Engineering" (4th IC-SCCE, Αθήνα, 7-10 Ιουλίου 2010):


Mini-symposium
Organizer: Medical Radiation Physics Network (University of Patras)


 • Session I: "Medical Imaging Detectors"
  Chairmen:Kandarakis I., Tsantis S.

  Thursday, July 8, 2010, 09:30-10:50
  09:30-09:50: "X-Ray Imaging Detectors" - Invited speech. Kalyvas N.
  09:50-10:10: "Image Quality Assesment in SPECT Imaging". Fountos G., Samartzis A., Michail G., Kalantzis I., Kandarakis I., Oikononou G., Nikiforidis G., Martini N., Koukou B.
  10:10-10:30: "Image quality Assesment in Pet/CT Imaging". Samrtzis A., Fountos G., Michail G., Kalantzis I., Kandarakis I., Nikiforidis G., Oikonomou G., Petrakis E., Oganesian G.
  10:30-10:50: "Specially Developed Matlab Algorithm for the Estimation of MTF via LSF and ESF: Application in various Imaging Modalities". Liaskovets M., Karatopis A., Syggelopoulos L., Kandarakis I, Panayiotakis G.

 • Session II: "Medical Image Analysis"
  Chairmen: Costaridou L., Cavouras D.

  Thursday, July 8, 2010, 11:20-12:40
  11:20-11:40: "Advances in Medical Microcopy and Trends in Microscope Image Processing" - Invited Lecture. Glotsos D.
  11:40-12:00: "Decision Support System Based on Ordinal Scales for Grading of Brain Tumours". Constantinou C., Kostopoulos S., Glotsos D., Cavouras D.
  12:00-12:20: "Web-based Telepathology Platform for Assisting Diagnosis in Histopathology". Petropoulos F., Sidiropoulos K., Kostopoulos S., Glotsos D., Cavouras D.
  12:20-12:40: "Computer Based Diagnosis of Breast Tumours on Microscopy Tissue Images". Kassis V., Kostopoulos S., Glotsos D., Ravazoula P., Cavouras D.

 • Session III: "Medical Dosimetry"
  Chairmen: Panayiotakis G., Delis H.

  Thursday, July 8, 2010, 14:30-15:50
  14:30-14:50: "Patient Dose Reduction in Computerized Tomography" - Invited lecture. Eftathopoulos E.
  14:50-15:10: "Patient Dose During Frequent CT Examinzation at the University Hospital of Patras". Mastora S., Messaris G., Delis H., Kalogeropoulou C., Petsas T., Panayiotakis G.
  15:10-15:30: "Radiation Dose During CT Coronary Angiography". Skiadopoulos S., Mylona M., Karamesini M., Oikonomi K., Delis H.
  15:30-15:50: "Patient Radiation Doses in Cardiac CT Examinations". Thalassinou S., Efstathopoulos E., Pantos I., Platoni K., Argentos S., Spandonis I., Kelekis N., Panayiotakis G.

 • Session IV: "Medical Dosimetry"
  Chairmen: Efstathopoulos E., Skiadopoulos S.

  Thursday, July 8, 2010, 16:20-17:40
  16:20-16:40: "Medical Imaging Using Synchroton Radiation" - Invited Lecture. Delis H., Fitousi N., Panayiotakis G.
  16:20-17:00: "Physical Aspects of Mammographic Contrast Detail Analysis Utilizing a Novel Monte Carlo Based Phantom". Metaxas V., Delis H., Fitousi N., Spyrou G., Panayiotakis G.
  17:00-17:20: "Clinical Feasibility of T2 and T2* Relaxometry at 3 Tesla". Karatopis A., Douskou M., Panayiotakis G., Kandarakis I.
  17:20-17:40: "Modulation Transfer Function Measurements on a 3 Tesla MRI System". Karatopis A., Liaskovets M., Douskou M., Panayiotakis G., Kandarakis I.