Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

IC-SCCE 2004

Συμμετοχή του Τμήματος στο 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "From Scientific Computing to Computational Engineering" (1st IC-SCCE, Αθήνα, 8-10 Σεπτεμβρίου 2004):


Mini-Symposium: "Medical Image Formation, Processing & Analysis"
Organized by Panayiotakis G. and Cavouras D.


 • Session I: Medical Image Formation
  Chairman: Kandarakis I.

  Wednesday, 8 September, 2004, 14:20 - 16:00
  14:20 - 14:40: "Computational Method for Evaluating Angular Distribution of Light Emission and its Effect in Absolute Efficiency of Phosphors used in X-Ray Medical Imaging Systems". Episkopakis A., Kalivas N., Cavouras D., Panayiotakis G., Kandarakis I.
  14:40 - 15:00: "Distributions of X-Ray Generated Primary Electrons in a-Se: Monte Carlo Simulation Studies". Sakellaris T., Spyrou G., Tzanakos G., Panayiotakis G.
  15:00 - 15:20: "Absorbed Energy Distribution in Breast during Mammography: Monte Carlo Simulation Studies". Delis H., Spyrou G., Tzanakos G., Panayiotakis G.
  15:20 - 15:40: "Monte Carlo Study on Imaging Parameters of Gd2O2S Scintillator for Mammographic Applications". Liaparinos P., Cavouras D., Nikolopoulos D., Kandarakis I., Panayiotakis G.
  15:40 - 16:00: "Monte Carlo Study of Stereotactic Collimators". Papagiannopoulou M., Malatara G., Panayiotakis G.

 • Session II: Medical Image Processing & Analysis I
  Chairman: Panayiotakis G.

  Wednesday, 8 September, 2004, 16:20 - 18:00
  16:20 - 17:00 :"Image Analysis Methods in Mammography". Costaridou Lena - INVITED LECTURE.
  17:00 - 17:20: "Utilising Local Regularity of Image Features in Wavelet Enhancement". Arikidis N., Sakellaropoulos P., Costaridou L., Panayiotakis G.
  17:20 - 17:40: "Segmentation of Mammographic Densities". Karahaliou A., Costaridou L., Sakellaropoulos P., Panayiotakis G.
  17:40 - 18:00: "Mammographic Image Enhancement using Wavelet-based Processing and Histogram Equalization". Athanasiadis E., Piliouras N., Sidiropoulos K., Georgiou H.V., Makris C., Dimitropoulos N., Cavouras D.

 • Session III: Medical Image Processing & Analysis II
  Chairman: Cavouras D.

  Thursday, 9 September, 2004, 09:00 - 10:40
  09:00 - 09:20: "Statistical Versus Wavelet-Based De-Speckling Techniques for Enhancing Medical Ultrasound Images". Sidiropoulos K., Piliouras N., Athanasiadis E., Georgiou H.V., Makris C., Dimitropoulos N., Cavouras D.
  09:20 - 09:40: "Unsupervised Segmentation of Fine Needle Aspiration Nuclei Images of Thyroid Cancer using a Support Vector Machine Clustering Methodology". Glotsos D., Spyridonos P., Tsantis S., Kalatzis I., Dimitropoulos N., Nikiforidis G., Cavouras D.
  09:40 - 10:00: "Automatic Contour Delineation of Thyroid Nodules in Ultrasound Images Employing the Wavelet Transform Modulus-Maxima Chains". Tsantis S., Glotsos D., Kalatzis I., Dimitropoulos N., Nikiforidis G., Cavouras D.
  10:00 - 10:20: "Texture Analysis of Radiographic Osteoarthritis Pattern". Boniatis I., Costaridou L., Cavouras D., Panagiotopoulos E., Panayiotakis G.
  10:20 - 10:40: "A Majority Vote Classification Scheme for Early Prognosis of Urinary Bladder Cancer Recurrence". Papadimitriou K., Spyridonos P., Glotsos D., Ravazoula P., Nikiforidis G., Cavouras D.

 • Session IV: Medical Image Processing & Analysis III
  Chairwoman: Costaridou L.

  Thursday, 9 September, 2004, 11:00 - 12:20
  11:00 - 11:20: "Evaluating the Generalization Performance of a Support Vector Machine based Classification Methodology in Brain Tumor Astrocytomas Grading". Glotsos D., Spyridonos P., Ravazoula I., Kalatzis G., Tsantis S., Nikiforidis G., Cavouras D.
  11:20 - 11:40: "Improving Diagnostic Accuracy in the Classification of Thyroid Cancer by Combining Quantitative Information Extracted from Both Ultrasound and Cytological Images". Tsantis S., Glotsos D., Spyridonos P., Kalatzis I., Dimitropoulos N., Nikiforidis G., Cavouras D.
  11:40 - 12:00: "A Wavelet-Based Activity Method in Performance Evaluation of Medical Image Compression Algorithms". Georgiev V., Costaridou L., Kocsis O., Panayiotakis G.
  12:00 - 12:20: "PDA-based Teleradiology System". Georgiadis P., Banitsas K., Georgiou H., Sidiropoulos K., Tachakra S., Dimitropoulos N., Cavouras D.