Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

Επίσκεψη Erasmus Καθ. E. Siores 2011

Επίσκεψη του Καθηγητή E. Siores (Bolton University) στο Τμήμα


Ο Καθηγητής E. Siores του Πανεπιστημίου Bolton Βρεταννίας επισκέφθηκε το Τμήμα στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του Bolton University μέσω του προγράμματος Erasmus.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, που διήρκησε από τις 11 έως τις 15 Απριλίου 2011, ο Καθ. E. Siores πραγματοποίησε τρεις διαλέξεις:

  • Δευτέρα 11/4/2011, "Introduction to Smart Materials"
  • Τετάρτη 13/4/2011, "Microwave Thermography"
  • Πέμπτη 14/4/2011, "Smart Materials and Systems (MEMS)"

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Καθ. E. Siores συζητήθηκαν προοπτικές για την περαιτέρω επιστημονική συνεργασία μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του Bolton University, εστιάζοντας:

  • στη σύναψη νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ιδρυμάτων,
  • στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών για την κοινή επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών,
  • στη δημιουργία νέων ερευνητικών συνεργασιών με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής δραστηριότητας του τμήματος και την συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και
  • την διερεύνηση από κοινού συμμετοχής στην κατάθεση προτάσεων προς χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Φωτογραφίες από τις διαλέξεις

[ERASMUS SIORES 2011 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS SIORES 2011 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS SIORES 2011 - Κλικ για μεγέθυνση]