Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

Επίσκεψη Erasmus Καθ. Εφ. Π. Λιαπαρίνου 2016

Επίσκεψη του Καθηγητή Εφαρμογών Π. Λιαπαρίνου (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας) στο Budapest University of Technology and Economics, Department of Mechatronics, Optics and Mechanical Engineering Informatics στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας


Ο Καθηγητής Εφαρμογών Π. Λιαπαρίνος του Τμήματός μας επισκέφθηκε το Budapest University of Technology and Economics, Department of Mechatronics, Optics and Mechanical Engineering Informatics στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, που διήρκησε από τις 10 έως τις 16 Απριλίου 2016, ο κ. Λιαπαρίνος πραγματοποίησε δύο διαλέξεις, με τίτλους:

  • "Phosphor-based X-ray detectors: Basic principles and future prospects"
  • "An introduction of Monte Carlo techniques in medical imaging application"

Επίσης, συζητήθηκαν προοπτικές για την περαιτέρω εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, εστιάζοντας:

  • στη σύναψη νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ιδρυμάτων με την συνεπίβλεψη πτυχιακών εργασιών,
  • στη διερεύνηση από κοινού συμμετοχής στην κατάθεση προτάσεων προς χρηματοδότηση από διμερείς συνεργασίες.

Φωτογραφίες από τις διαλέξεις

[ERASMUS LIAPARINOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS LIAPARINOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS LIAPARINOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS LIAPARINOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS LIAPARINOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS LIAPARINOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση]