Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

Επίσκεψη Erasmus+ Καθηγητών Πανεπιστημίου "Grigore T. Popa" Iasi, Romania 2016

Επίσκεψη Καθηγητών Πανεπιστημίου "Grigore T. Popa" Iasi, Romania 2016 στο Τμήμα


Οι καθηγητές Dragos Arotaritei και Cristian Rotariu του University of Medicine and Pharmacy, "Grigore T. Popa" Iasi, Romania, Faculty of Medical Bioengineering (παρουσίαση), επισκέφθηκαν το Τμήμα μας στις 25 και 26 Μαΐου 2016.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι καθηγητές Arotaritei και Rotariu πραγματοποίησαν σειρά διαλέξεων ως ακολούθως:

Τετάρτη 25/5/2016, 15:00-18:00:

Πέμπτη 26/5/2016, 14:00-17:00:


Οι διαλέξεις διεξήχθησαν στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας Erasmus+ μεταξύ του Τμήματός μας και του ανωτέρω Πανεπιστημίου.