Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

Επίσκεψη Erasmus Επίκ. Καθηγητή Δ. Γκλώτσου 2016

Επίσκεψη του Επίκουρου Καθηγητή Δ. Γκλώτσου (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας) στο Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, στο Iasi της Ρουμανίας


Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, που διήρκησε από τις 2 έως τις 4 Μαρτίου 2016, ο κ. Γκλώτσος πραγματοποίησε δύο διαλέξεις, με τίτλους:

  • "Computer Aided Diagnosis"
  • "Advances in Light Microscopy"

Επίσης, συζητήθηκαν προοπτικές για την περαιτέρω εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, εστιάζοντας:

  • στη σύναψη νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ιδρυμάτων με την συνεπίβλεψη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών,
  • στην διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων από καθηγητές του Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy στο τμήμα μας κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2015-2016,
  • στη δημιουργία νέων ερευνητικών συνεργασιών με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής δραστηριότητας του τμήματος και την συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και
  • στη διερεύνηση από κοινού συμμετοχής στην κατάθεση προτάσεων προς χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Φωτογραφίες από τις διαλέξεις

[ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση]

[ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση]

[ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2016 - Κλικ για μεγέθυνση]