Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

Επίσκεψη Erasmus Καθ. Εφ. Δ. Γκλώτσου 2012

Επίσκεψη του Καθηγητή Εφαρμογών Δ. Γκλώτσου (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας) στο Universidad Politecnica De Madrid, Ισπανία


Ο Καθηγητής Εφαρμογών Δ. Γκλώτσος του Τμήματός μας επισκέφθηκε το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, στην Ισπανία, στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του Universidad Politecnica De Madrid, από 26-30 Νοεμβρίου 2012, μέσω του προγράμματος Erasmus.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Γκλώτσος πραγματοποίησε διαλέξεις σχετικές με την επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών εικόνων. Επίσης, μέλη του ιδρύματος υποδοχής προσκαλέστηκαν στο Τμήμα στα πλαίσια της ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού ERASMUS για την διοργάνωση διαλέξεων στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής.

Τέλος, συζητήθηκαν και διαπιστώθηκαν οι κοινές ερευνητικές κατευθύνσεις μεταξύ των δύο ιδρυμάτων και θα μελετηθεί η σύναψη ερευνητικών πρωτοκόλλων για την έρευνα στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Φωτογραφίες από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης

[ERASMUS GLOTSOS 2012 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2012 - Κλικ για μεγέθυνση]