Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

Επίσκεψη Erasmus Καθ. Εφ. Δ. Γκλώτσου 2011

Επίσκεψη του Καθηγητή Εφαρμογών Δ. Γκλώτσου (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας) στο Graz University of Technology


Ο Καθηγητής Εφαρμογών Δ. Γκλώτσος του Τμήματός μας επισκέφθηκε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Graz, στην Αυστρία, στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του Graz University of Technology μέσω του προγράμματος Erasmus.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, που διήρκησε από τις 11 έως τις 15 Απριλίου 2011, ο κ. Γκλώτσος πραγματοποίησε δύο διαλέξεις:

  • Τρίτη 12/4/2011, "The effect of image segmentation algorithms in gene expression levels intensity extraction in cDNA microarray images"
  • Τετάρτη 13/4/2011, "Improving accuracy in classification of proteomic MS-spectra by means of pattern recognition and artificial intelligence"

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Καθηγ. Εφαρμογών Δ. Γκλώτσου συζητήθηκαν προοπτικές για την περαιτέρω επιστημονική συνεργασία μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του Graz University of Technology, εστιάζοντας:

  • στη σύναψη νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ιδρυμάτων,
  • στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών για την κοινή επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών,
  • στη δημιουργία νέων ερευνητικών συνεργασιών με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής δραστηριότητας του τμήματος και την συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και
  • την διερεύνηση από κοινού συμμετοχής στην κατάθεση προτάσεων προς χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Φωτογραφίες από το Πανεπιστήμιο του Graz

[ERASMUS GLOTSOS 2011 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2011 - Κλικ για μεγέθυνση] [ERASMUS GLOTSOS 2011 - Κλικ για μεγέθυνση]