Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

Επίσκεψη Erasmus Καθ. L. Coelho 2015

Επίσκεψη του Καθηγητή L. Coelho (Politecnico Do Porto, Portugal) στο Τμήμα


Την Πέμπτη 18/06/2015 υποδεχθήκαμε στο τμήμα μας τον Prof. Luis Coelho, συντονιστή του προγράμματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου του Πόρτο, στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας ERASMUS+ μεταξύ του τμήματος μας και του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Biomedical Engineering του Politecnico Do Porto.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Coelho πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη, με τίτλο: "Fast Application Prototyping for Mobile Devices". Τη διάλεξη παρακολούθησαν φοιτητές του Τμήματος, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, εξωτερικοί συνεργάτες και ερευνητές με συναφή επιστημονική δράση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Prof. Luis Coelho συζητήθηκαν προοπτικές για την περαιτέρω επιστημονική συνεργασία μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του Politecnico Do Porto εστιάζοντας:

  • στη δημιουργία νέων ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών και
  • στην δυνατότητα κατάθεσης κοινών ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους