Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

ECMP 2014

8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής (ECMP 2014), Ελλάδα.


 • Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανισμών Ιατρικής Φυσικής (EFOMP), το Τμήμα ήταν από τους υποστηρικτές της διοργάνωσης του 8ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής (ECMP 2014), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα, με κύριο διοργανωτή την 'Ενωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ).

 • Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν οι 5 Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, καθώς και το Τμήμα:
  - Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  - Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  - Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθήνας
  - Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  - Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θράκης
  - Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

 • Στα πλαίσια του Συνεδρίου διεξήχθη workshop, που διοργανώθηκε από το Τμήμα, με θέμα "Biomedical Engineering and Related Physical Sciences" (BIOMEP 2014). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου διεξήχθησαν τα εξής δορυφορικά workshops:
  - Advanced Techniques and QA on MR Imaging
  - Advanced Techniques of Radiotherapy Physics
  - Novel Radiology Techniques and Dosimetry
  - Biomedical Engineering and Related Physical Sciences
  - The status of Education and Training on Medical Physics in Europe