Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

   Δραστηριότητες

ΕΑΒ 2015

Σεμινάριο
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ


Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία συνδιοργάνωσαν σεμινάριο την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.


Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο παρακολούθησαν καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος με μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ομιλίες:

Φωτογραφίες

[SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση]

[SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση]

[SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση]

[SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση] [SCinTE 2015 - Κλικ για μεγέθυνση]