Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Σύνδεσμοί


   Σε αυτή την ενότητα θα βρίσκετε δεσμούς (links) για διαδικτυακούς τόπους (websites) που έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο και τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.:

Εκπαιδευτικά ιδρύματα με σπουδές βιοϊατρικής τεχνολογίας:

    Αγγλία:

    Αυστραλία:    Δανία:    Η.Π.Α.:    Ισραήλ:    Καναδάς:      Με αστερίσκο (*) σημειώνονται προπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένα από το Συμβούλιο Αναγνώρισης για τις Επιστήμες του Μηχανικού και την Τεχνολογία των Η.Π.Α. ( Accreditation Board for Engineering and Technology).


Άλλοι διαδικτυακοί τόποι:

© ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang