Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Παρουσίαση

    To Εργαστήριο Τεχνολογίας Απεικονιστικών Συστημάτων Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

A. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση που καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο στα πλαίσια της Τεχνολογίας και της Φυσικής της Ιατρικής Απεικόνισης και της Ακτινοθεραπείας και ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

1. Συμβατική και Ψηφιακή Ακτινογραφία (DR-CR) και Ακτινοσκόπηση

2. Υπολογιστική (Αξονική) Τομογραφία ακτίνων Χ (CT)

3. Απεικόνιση και Φασματοσκοπία Μαγνητικού Συντονισμού (Μαγνητικής Τομογραφίας, MRI)

4. Υπερηχογραφίας και έγχρωμη απεικόνιση ροής

5. Υπολογιστική Tομογραφία Εκπομπής Απλού Φωτονίου (SPECT)

6. Tομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET)

7. Ιn Vivo και Ιn Vitro Πυρηνική Ιατρική

8. Ακτινοθεραπείας, όπως οι γραμμικοί επιταχυντές (linac) με τους εξομοιωτές (simulator) και τις μονάδες πυλαίας απεικόνισης (portal imaging)

9. Συστήματα Βραχυθεραπείας κλπ.

Β. Ερευνητική δραστηριότητα: αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εφαρμογών της Τεχνολογίας και της Φυσικής στη Ιατρική Απεικόνιση όπως:

1. Αξιολόγηση φωσφόρων κοκκώδους μορφής και μονοκρυσταλλικών σπινθηριστών, για χρήση σε εφαρμογές ανιχνευτών ακτινοβολίας στην Ιατρική Απεικόνιση (Διαγνωστική Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική. Πυλαία Απεικόνιση)

2. Αναλυτική μοντελοποίηση και προσομοιώσεις Monte Carlo με εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση (Διαγνωστική Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική. Πυλαία Απεικόνιση)

3. Πειραματική αξιολόγηση συστημάτων Ψηφιακής Ακτινογραφίας και Ψηφιακής Μαστογραφίας

4. Ανάπτυξη ανιχνευτών ακτινοβολίας Πυρηνικής Ιατρικής

5. Πειραματική αξιολόγηση συστημάτων Πυλαίας Απεικόνισης (Ακτινοθεραπείας)

6. Απεικόνιση ,Μαγνητικού Συντονισμού και Φασματοσκοπίας

7. Υπερηχογράφική απεικόνιση

 

Ειδικότερα:
  1. Διδακτικές δραστηριότητες

  2. Ερευνητικές δραστηριότητες-προγράμματα

     © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang