Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Copyright


   Για την κατασκευή του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν εργαστεί μια σειρά από συντελεστές, οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω:
  1. (2002-2004) Η πρώτη έκδοση του διαδικτυακού τόπου, ως πτυχιακή εργασία από τους:
    • Χαροκόπο Ευστράτιο (ελληνικό CV*)
    • Κυριαζόπουλο Χαράλαμπο (ελληνικό CV*)


  2. (2004-2005) Προσθήκες τμημάτων, ειδικότερα στην ενότητα Γνωστικά Αντικείμενα, ως πτυχιακή εργασία από :

 

*CV μη διαθέσιμο© ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang