Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
ΕπικοινωνίαΑσκήσεις Εργαστηρίου    Οι εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, της μελέτης υλοποίησης καλύπτουν όλο το γνωστικό φάσμα των ιατρικών συστημάτων - τόσο στις βασικές αρχές λειτουργίας τους όσο και στον ποιοτικό έλεγχο - και είναι οι εξής:

ΑΣΚΗΣΗ 1η Έλεγχος ποιότητας απλού ακτινογραφικού συστήματος
ΑΣΚΗΣΗ 2η Επίδραση της μεταβολής της υψηλής τάσης ( kVp ) και του φορτίου ( mAs ), ενός απλού συστήματος ακτινογράφησης, στην αντίθεση και τον θόρυβο της ακτινογραφικής εικόνας.
ΑΣΚΗΣΗ 3η Έλεγχος ποιότητας ακτινοσκοπικού συστήματος Ι
ΑΣΚΗΣΗ 4η Έλεγχος ποιότητας ακτινοσκοπικού συστήματος ΙΙ
ΑΣΚΗΣΗ 5η Έλεγχος ποιότητας μαστογράφου
ΑΣΚΗΣΗ 6η Επίδραση της μεταβολής της υψηλής τάσης ( kVp ) και του φορτίου ( mAs ), ενός μαστογράφου , στην ποιότητα της μαστογραφικής εικόνας (χωρική διακριτική ικανότητα και αντίθεση) και στην δόση που λαμβάνει η εξεταζόμενη.
ΑΣΚΗΣΗ 7η Έλεγχος ποιότητας αξονικού τομογράφου
ΑΣΚΗΣΗ 8η Υπολογιστική Τομογραφία ( Υ.Τ. ) - Μαθηματικές μέθοδοι ανακατασκευής εικόνας
ΑΣΚΗΣΗ 9η Ανάγνωση και διαχείριση ιατρικών εικόνων DICOM
ΑΣΚΗΣΗ 10η Παρουσίαση Υπερηχογραφικού συστήματος και επίδειξη βασικών λειτουργιών
ΑΣΚΗΣΗ 11η Ποιοτικός έλεγχος Υπερηχογραφικού συστήματος
ΑΣΚΗΣΗ 12η Φυσικές και τεχνολογικές αρχές τομογραφικών συστημάτων εκπομπής ποζιτρονίων
ΑΣΚΗΣΗ 13η Η βασική δομή των απεικονιστικών συστημάτων γ-κάμερα και ο ρόλος στον παραγώμενο ηλεκτρικό παλμού
ΑΣΚΗΣΗ 14η Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού
ΑΣΚΗΣΗ 15η Ακτινοθεραπεία-λειτουργία γραμμικού επιταχυντή ηλεκτρονίων
ΑΣΚΗΣΗ 16η Ποιοτικός έλεγχος γ-κάμερα

 

 © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang