Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
ΕπικοινωνίαΑσκήσεις Εργαστηρίου > Άσκηση 12η


ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ

Η τεχνολογία εκπομπής ποζιτρονίων αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί νέα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη κυρίως λόγω του υπερβολικού κόστους για τη διεξαγωγή τέτοιων εξετάσεων. Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων είναι μια μη επεμβατική, διαγνωστική απεικονιστική τεχνική για τη μέτρηση της μεταβολικής δραστηριότητας των κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα. Κλινικά είναι χρήσιμη σε ασθενείς που βρίσκονται κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις όπου επηρεάζεται ο εγκέφαλος και η καρδιά, όπως επίσης και σε ασθενείς με συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.

Το ΡΕΤ(Εικόνα 1) είναι μοναδικό επειδή παράγει εικόνες που δείχνουν τη βασική βιοχημεία ή βιοχημική λειτουργία του σώματος. Παραδοσιακές διαγνωστικές τεχνικές όπως η υπολογιστική αξονική τομογραφία ( CT ), η απεικόνιση με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό ( MRI ), παράγουν εικόνες του σώματος που αφορούν στην ανατομία και γενικότερα στη δομή του.

Εικόνα 1. Τομογραφικό σύστημα εκπομπής ποζιτρονίων

Η συλλογιστική αυτών των απεικονιστικών μεθόδων είναι ότι η αλλαγές στη δομή ή στην ανατομία του σώματος, οι οποίες προέρχονται από διάφορες ασθένειες, μπορούν να απεικονισθούν. Όμως και οι βιοχημικές διαδικασίες / διεργασίες αλλάζουν σε ορισμένες ασθένειες και μάλιστα αυτό συμβαίνει πριν εμφανισθούν ανατομικές αλλαγές. Το ΡΕΤ είναι μια απεικονιστική μέθοδος μέσω της οποίας μπορούν να απεικονισθούν ορισμένες από αυτές τις βιοχημικές αλλαγές. Ακόμα και σε ασθένειες με τη νόσο του Alzheimer , όπου δεν παρουσιάζεται καμία ανατομική αλλαγή, το ΡΕΤ είναι ικανό να απεικονίσει τις έντονες βιοχημικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, είναι φανερό το πόσο σημαντικό είναι για ορισμένες ασθένειες όπως π.χ ο καρκίνος ή η νόσος Alzheimer , η έγκαιρη διάγνωση τους.

Η εξέταση ΡΕΤ είναι μια απλή διαδικασία. Συμπεριλαμβάνει τη χρήση μιας μικρής ποσότητας ραδιενεργού υλικού, παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιούνται σε άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής. Το ραδιενεργό υλικό συνδέεται με ένα συστατικό που είναι οικείο προς το σώμα μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστατικά παρόμοια με γλυκόζη, νερό ή αμμωνία. Το ραδιενεργό υλικό διοχετεύεται στον ασθενή συνήθως με ένεση και ένας ειδικά σχεδιασμένος σαρωτής PET ( PET scanner ) απεικονίζει το πώς το σώμα μας επεξεργάζεται το φάρμακο. Το ΡΕΤ έχει μπει στην κλινική χρήση από τις αρχές της δεκαετίας το 1990. Το ΡΕΤ έχει αποδείξει τη χρησιμότητα του στους γιατρούς, στη φροντίδα ασθενών με διάφορους τύπους ασθενειών. Ειδικότερα το ΡΕΤ είναι πολύ χρήσιμο στη διάγνωση και χειρισμό ασθενών με καρκίνο, ασθενών με διάφορες νευρολογικές ανωμαλίες και ασθενείς με καρδιολογικά νοσήματα.

Τα βήματα για μια εξέταση ΡΕΤ είναι τα ακόλουθα:

•  Παραγωγή ενός ισοτόπου εκπομπής ποζιτρονίων σε ένα κύκλοτρο.

•  Χημική ετικετοποίηση του συστατικού με τον εκπομπό ποζιτρονίων και προπαρασκευή του συστατικού σε μορφή κατάλληλη για χορήγηση σε ανθρώπους.

•  Μεταφορά του ετικετοποιημένου συστατικού από τη χημική ομάδα στην απεικονιστική ομάδα.

•  Χορήγηση (με ένεση) του ραδιενεργού συστατικού και συλλογή δεδομένων με το σαρωτή ΡΕΤ.

•  Επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από το σαρωτή ΡΕΤ για την εξαγωγή συμπερασμάτων και πληροφοριών που σχετίζονται με την κινητικότητα του ραδιενεργού συστατικού μέσα στο σώμα.

•  Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 

Είναι φανερό ότι τα συστήματα εκπομπής ποζιτρονίων είναι πολύ σημαντική τεχνολογία σήμερα, αλλά ακόμα σημαντικότερη είναι η εξελικτική δυναμική που παρουσιάζουν. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνει μια εκτενής αναφορά στην τεχνολογία ΡΕΤ, ιδιαίτερα τώρα όπου τέτοια συστήματα αρχίζουν να εγκαθίστανται και στη χώρα μας.

 

Μεθοδολογία της άσκησης

Η άσκηση διακρίνεται σε δύο βασικά τμήματα:

•  Θεωρητικό μέρος

•  Πρακτικό μέρος

 

1. θεωρητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος της άσκησης θα περιλαμβάνει την παρουσίαση όλων των συνιστωσών που απαρτίζουν ένα τομογραφικό σύστημα εκπομπής ποζιτρονίων. Ολόκληρο το θεωρητικό μέρος θα είναι σε ψηφιακή μορφή και η παρουσίασή του θα γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και βίντεο-προβολέα. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει τα εξής:

•  Βασικές αρχές ΡΕΤ

•  Παραγωγή ραδιοϊσοτόπων

•  Εκπομπή ποζιτρονίων

•  Ανίχνευση ποζιτρονίων

•  Ανακατασκευή εικόνας

•  Ποιότητα εικόνας

•  ΡΕΤ Camera

 

2. Πρακτικό μέρος. Το πρακτικό μέρος θα περιλαμβάνει την προβολή μέσω Η/Υ και βίντεο-προβολέα τόσο των βασικών τμημάτων που απαρτίζουν ένα PET σύστημα όσο και των κλινικών μελετών που συνοδεύουν την χρήση του. Αναλυτικότερα θα παρουσιασθούν τα εξής:

•  Κύκλοτρο

•  PET Camera

•  Θερμό εργαστήριο

•  Κλινικές μελέτες ογκολογίας

•  Κλινικές μελέτες καρδιολογίας

 

Περαιτέρω, το πρακτικό μέρος της άσκησης θα περιλαμβάνει την επίσκεψη σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΡΕΤ ή επίσκεψη σε τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης οι σπουδαστές θα έχουν ενεργή συμμετοχή, ώστε μα υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόντων, σπουδαστών και διδακτικού αντικειμένου.

 

Επιστημονική ωφέλεια της άσκησης

Μετά το πέρας της ασκήσεως οι μαθητές θα έχουν αποκομίσει τα εξής:

•  Ικανότητα αναγνώρισης των βασικών τμημάτων που απαρτίζουν ένα τομογραφικό σύστημα εκπομπής ποζιτρονίων.

•  Εξοικείωση με τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός ΡΕΤ συστήματος.

•  Δυνατότητα χειρισμού ενός ΡΕΤ συστήματος καθώς και ικανότητα πραγματοποίησης πολλαπλών μετρήσεων.

•  Ικανότητα αξιολόγησης παλαιών αλλά και νέων μεθόδων που εφαρμόζονται στα ΡΕΤ συστήματα καθώς και ραδιοφαρμάκων.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
Λεπτομέρειες: Το συμπιεσμένο αρχείο περιέχει την άσκηση σε μορφή doc (Word). Το αρχείο έχει ελεχθεί για ιούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν από την χρήση του προκύψει πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

 © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang