Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
ΕπικοινωνίαΑσκήσεις Εργαστηρίου > Άσκηση 11η


Ποιοτικός έλεγχος Υπερηχογραφικού συστήματος

Ο ποιοτικός έλεγχος χαρακτηρίζει ένα σύνολο από μετρήσεις και ελέγχους παραμέτρων που καθορίζουν τη λειτουργική κατάσταση ενός υπερηχογραφικού συστήματος. Ο έλεγχος γίνεται είτε περιοδικά είτε μέσα από κάποια ηλεκτρομηχανική επέμβαση (συντήρηση ή επισκευή). Οι συνθήκες και οι προδιαγραφές του ελέγχου είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του τμήματος και παραμένουν κάθε φορά σταθερές. Ο σκοπός της όλης διαδικασίας είναι η διατήρηση της καλής λειτουργίας του συστήματος για την μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται τόσο από την εικόνα όσο και από τις διάφορες μετρήσεις. Επίσης βασικός σκοπός είναι η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας κατά την διάρκεια των εξετάσεων τόσο για τον ασθενή όσο και για το προσωπικό.

 

Μεθοδολογία της άσκησης
Προετοιμασία

Απαραίτητο στοιχείο του εξοπλισμού που απαιτείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό μιας σειράς παραμέτρων, που σχετίζονται με την ποιότητα της εικόνας και την λειτουργική κατάσταση των συστημάτων ακουστικής απεικόνισης είναι ένα ομοίωμα (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Ομοίωμα ισοδύναμο ανθρώπινου ιστού

Το ομοίωμα θα πρέπει κατά την αλληλεπίδραση του με το σύστημα να συμπεριφέρεται - τουλάχιστον κατά προσέγγιση - όπως το ανθρώπινο σώμα. Το στάδιο της προετοιμασίας περιλαμβάνει την επιλογή του κατάλληλη ηχοβολέα , τη σωστή τοποθέτηση ομοιώματος και την ρύθμιση των στοιχείων λήψης υπερηχογραφικών εικόνων για την διεξαγωγή των μετρήσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να επεξεργαστούν τις μετρήσεις και να υπολογίσουν-εκτιμήσουν τα ακόλουθα:

 

•  Χωρική διακριτική ικανότητα

•  Αξονική

•  Πλευρική

•  Ευαισθησία του συστήματος

 

Επιστημονική ωφέλεια της άσκησης

Μετά το πέρας της ασκήσεως οι μαθητές θα έχουν αποκομίσει τα εξής:

•  Εξοικείωση με διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός συστήματος Υπερηχογραφίας.

•  Γνώση του τρόπου επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση εντοπίζουν τυχόν αποκλίσεις από τα όρια.

•  Ικανότητα αξιολόγησης τυχόν αποκλίσεων και επιλογής εκείνων των παραμέτρων στις οποίες οφείλεται η δυσλειτουργία η οποία πρέπει να επιδιορθωθεί.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
Λεπτομέρειες: Το συμπιεσμένο αρχείο περιέχει την άσκηση σε μορφή doc (Word). Το αρχείο έχει ελεχθεί για ιούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν από την χρήση του προκύψει πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

 © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang