Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
ΕπικοινωνίαΑσκήσεις Εργαστηρίου > Άσκηση 9 η


Ανάγνωση και διαχείριση ιατρικών εικόνων DICOM

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση του μηχανικού βιοϊατρικής τεχνολογίας με το περιβάλλον εργασίας των ακτινολόγων. Μία από τις δυνατότητες του προγράμματος απεικόνισης και επεξεργασίας είναι η ανάγνωση του υπομνήματος της εικόνας (εικόνα 1). Σε κάθε εικόνα, δίνεται η δυνατότητα στο χειριστή να προσθέσει πληροφορίες σε μορφή κειμένου, όπως το όνομα του νοσοκομείου, το όνομα του ασθενή, τον αριθμό της εξέτασης και της εικόνας, πληροφορίες για τις παραμέτρους της εξέτασης και τη θέση της τομής. Ο τεχνολόγος βιοϊατρικής τεχνολογίας θα πρέπει να μπορεί να διαβάσει της παραμέτρους της εξέτασης και τους αριθμούς της εικόνας για να λύσει κάποιο πρόβλημα ή να απαντήσει σε ερώτηση ακτινολόγου.

 

Εικόνα 1. υπόμνημα εικόνας

 

Άλλη δυνατότητα είναι η γραφική ανάλυση (εικόνα 2). Αυτή περιλαμβάνει ανάγνωση της πυκνότητας ως αριθμούς Υ.Τ. , διάφορες μετρήσεις πυκνότητας σε περιοχές ενδιαφέροντος, την απόσταση μεταξύ ανατομικών δομών και το μέγεθός τους.

 

Εικόνα 2. Γραφική ανάλυση

 

Διαφορετικοί τύποι ιστών εκφράζονται ως αριθμοί Υ.Τ. Κατά την ανακατασκευή της εικόνας, οι αριθμοί Υ.Τ. απεικονίζονται σε κλίμακα 256 αποχρώσεων του γκρι, όπου ο αριθμός 0 αντιστοιχεί στο μαύρο και ο αριθμός 255 στο άσπρο. Οι πνεύμονες (-200) και το λίπος (-42) έχουν αρνητικούς αριθμούς Υ.Τ. και εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι αριθμοί Υ.Τ. πάνω από +200 αντιστοιχούν σε πυκνά υλικά, όπως τα οστά (εικόνα 3).

 

Εικόνα 3. αριθμοί Υ.Τ. σε κλίμακα αποχρώσεων του γκρι

 

Προκειμένου να δοθεί έμφαση σε μία περιοχή αριθμών Υ.Τ. , ορίζεται ένα παράθυρο το οποίο απεικονίζει την επιλεγμένη περιοχή αριθμών Υ.Τ. στην πλήρη κλίμακα του γκρι. Κάθε αριθμός μικρότερος ή μεγαλύτερος του επιλεγμένου παραθύρου απεικονίζεται με μαύρο ή άσπρο χρώμα αντίστοιχα (σχήμα 1). Για παράδειγμα, εάν το πλάτος του παραθύρου είναι 256, σε κάθε αριθμό Υ.Τ. αντιστοιχείται μία απόχρωση του γκρι. Το πολύ μικρό πλάτος παραθύρου απεικονίζει δυσδιάκριτες μεταβολές της πυκνότητας στην περιοχή ενδιαφέροντος. Όταν το πλάτος του παραθύρου είναι 2560, αντιστοιχούνται 10 αριθμοί Υ.Τ. σε κάθε απόχρωση του γκρι και απεικονίζεται μία ευρύτερη περιοχή ανατομικών δομών και πυκνοτήτων.

 

 

Τέλος, πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας, όπως η εφαρμογή φίλτρων για ανάδειξη των παρυφών, ενίσχυση της αντίθεσης, αποκοπής του θορύβου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ανατομικής περιοχής ενδιαφέροντος. Κάθε φίλτρο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα και ο μηχανικός θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει στον ακτινολόγο τις δυνατότητες κάθε φίλτρου και τον τρόπο που ρυθμίζονται οι παράμετροί του.

 

Επιστημονική ωφέλεια της άσκησης

Μετά το πέρας της ασκήσεως οι μαθητές θα έχουν αποκομίσει τα εξής:

•  Εκμάθηση προγράμματος ανάγνωσης ιατρικών εικόνων DICOM .

•  Αναγνώρίση και τροποποίηση των στοιχείων της εξέτασης, που αναγράφονται σε κάθε εικόνα υπολογιστικής τομογραφίας.

•  Ικανότητα εντοπισμού και ανάδειξη των ανατομικών περιοχών ενδιαφέροντος, μεταβάλλοντας τις παραμέτρους των παραθύρων και των φίλτρων.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
Λεπτομέρειες: Το συμπιεσμένο αρχείο περιέχει την άσκηση σε μορφή doc (Word). Το αρχείο έχει ελεχθεί για ιούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν από την χρήση του προκύψει πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

 © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang