Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
ΕπικοινωνίαΑσκήσεις Εργαστηρίου > Άσκηση 3η


Έλεγχος ποιότητας ακτινοσκοπικού συστήματος Ι

Η ακτινοσκόπηση κυρίως χρησιμοποιείται για μελέτη λειτουργικών χαρακτηριστικών, που συνεπάγονται κίνηση ιστών του εξεταζόμενου. Για το λόγο αυτό η χρονική διάρκεια της έκθεσης είναι μεγαλύτερη, με τρόπο όμως που δεν επιβαρύνεται με αυξημένη δόση ο εξεταζόμενος.

Η κύρια διαφορά των ακτινοσκοπικών συστημάτων (Εικόνα 1) από τα απλά ακτινογραφικά συστήματα είναι ότι τα πρώτα χρησιμοποιούν κατά την απεικόνιση, αντί το ακτινογραφικό φιλμ, ενισχυτές εικόνας και οθόνη τηλεοράσεως.

Εικόνα 1. Κλασσικό Ακτινοσκοπικό σύστημα.

Ο ενισχυτής εικόνας αποτελείται από μια φθορίζουσα οθόνη εισόδου, μια φωτοκάθοδο που εφάπτεται στην πίσω πλευρά της φθορίζουσας οθόνης, ένα σύστημα ηλεκτροστατικών φακών για την εστίαση των ηλεκτρονίων, που παράγονται στη φωτοκάθοδο , προς ένα θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο και τέλος μια δεύτερη φθορίζουσα οθόνη εξόδου στην οποία σχηματίζεται και η τελική εικόνα.

Η ποιότητα της τελικής εικόνας καθορίζεται τόσο από τη λυχνία της ακτινοβολίας Χ όσο και από τον ενισχυτή εικόνας. Η αντίθεση στους ενισχυτές εικόνας υποβαθμίζεται από πρόσθετα φωτόνια φθορισμού που εκπέμπει η οθόνη εξόδου. Αυτά παράγονται από φωτόνια Χ που διαπερνούν την οθόνη εισόδου χωρίς να αλληλεπιδράσουν και προσπίπτουν στην οθόνη εξόδου. Παρόμοιο αποτέλεσμα έχουν και ορισμένα φωτόνια φθορισμού της οθόνης εξόδου που εκπέμπονται στο εσωτερικό του ενισχυτή εικόνας. Άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται στους ενισχυτές εικόνας είναι η γεωμετρική παραμόρφωση. Ανάλογα με τη μορφή της παραμορφωμένης εικόνας η παραμόρφωση μπορεί να διακριθεί σε βαρελοειδή ( barrel ) και μαξιλαροειδή ( pincunsion ).

Μια παράμετρος που έχει ιδιαίτερη σημασία στον ενισχυτή εικόνας είναι η χωρική διακριτική ικανότητα. Η παράμετρος αυτή δείχνει την ικανότητα του απεικονιστικού συστήματος να απεικονίζει ως διαφορετικές δυο δομές πολύ μικρών διαστάσεων που βρίσκονται πολύ κοντά η μία με την άλλη. Η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να απέχουν δύο τέτοιες δομές ώστε να είναι δυνατή η διάκρισή τους ονομάζεται όριο χωρικής διακριτικής ικανότητας, ή απλά χωρική διακριτική ικανότητα. Η χωρική διακριτική ικανότητα επηρεάζεται από την ασάφεια της εικόνας και από την αντίθεσή της. Στην ακτινοσκόπηση η χωρική διακριτική ικανότητα είναι υποβαθμισμένη στην περιφέρεια της εικόνας λόγω του τρόπου εστίασης των ηλεκτρονίων. H χωρική διακριτική ικανότητα καθορίζεται και από τις αρχικές διευθύνσεις των φωτοηλεκτρονίων που εκπέμπονται από την φωτοκάθοδο . Εάν τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται σχηματίζοντας μεγάλες γωνίες σε σχέση με την κατακόρυφο στη φωτοκάθοδο (έντονη διασπορά), υποβαθμίζεται η χωρική διακριτική ικανότητα. Επίσης οι οθόνες εισόδου και εξόδου αποτελούν τα αδύνατα σημεία (λόγω κβαντικής βύθισης) όσον αφορά την ακριβή καταγραφή των πληροφοριών.

Τέλος ιδιαίτερο ρόλο, αναφορικά με την ποιότητα της εικόνας στην ακτινοσκόπηση, παίζει η οθόνη ( monitor ). Η οθόνη είναι ο τελευταίος και ίσως κρισιμότερος κρίκος στην αλυσίδα.. Η ποιότητα και ο τρόπος κατασκευής της συνεισφέρουν τόσο στην παραμόρφωση της εικόνας όσο και στο θόρυβο. Τέλος στην πράξη η καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα που μπορεί να επιτύχει ένα σύστημα ακτινοσκόπησης καθορίζεται από την ανάλυση σε στοιχεία εικόνας ( pixel ) που μπορεί να έχει η οθόνη.

 

Μεθοδολογία της άσκησης
Εκτέλεση πειράματος

Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένο τον έλεγχο ποιότητας των παραμέτρων ενός συστήματος ακτινοσκόπησης. Συγκεκριμένα θα ελεγχθούν: τα διαφράγματα ακτινοσκόπησης, η χωρική διακριτική ικανότητα, η αντίθεση, η γεωμετρική παραμόρφωση του ενισχυτή εικόνας, η δόση εισόδου εξεταζομένου, το φίλτρο της λυχνίας ακτινοσκόπησης.

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρο όπου λειτουργεί ακτινολογικό μηχάνημα με δυνατότητα ακτινοσκόπησης (ακτινολογικό εργαστήριο) όπου θα τηρούνται και όλες οι συνθήκες ακτινοπροστασίας (θωρακισμένοι τοίχοι, μολύβδινες ποδιές κλπ).

Πριν τη προβολή κάθε ελέγχου θα παρουσιάζεται στους φοιτητές τα όργανα με τα οποία γίνεται η συγκεκριμένη μέτρηση, έτσι ώστε να εξοικειωθεί με αυτά. Επίσης για την μέτρηση των ανωτέρω παραμέτρων θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο ομοίωμα που θα περιέχει περιοχές υπολογισμού αντίθεσης με διαφορετική ακτινοδιαπερατότητα και περιοχή κατάλληλου ραβδωτού ομοιώματος ( bar pattern ) για υπολογισμό της χωρικής διακριτικής ικανότητας.

 

Επιστημονική ωφέλεια της άσκησης

Μετά το πέρας της ασκήσεως οι μαθητές θα έχουν αποκομίσει τα εξής:

•  Εξοικείωση με την διαδικασία, τα όργανα και ομοιώματα ελέγχου ποιότητας ενός συστήματος ακτινοσκόπησης.

•  Γνώση των ορίων που θέτει η Ελληνική Νομοθεσία για τις μεταβολές των παραμέτρων ενός ακτινοσκοπικού συστήματος.

•  Γνώση της διαδικασίας ελέγχου της κάθε παραμέτρου καθώς και του τμήματος της ακτινοσκοπικής διάταξης (λυχνία, σύστημα αυτόματης έκθεσης ( AEC ), ενισχυτής εικόνας, τηλεόραση) την επηρεάζουν.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
Λεπτομέρειες: Το συμπιεσμένο αρχείο περιέχει την άσκηση σε μορφή doc (Word). Το αρχείο έχει ελεχθεί για ιούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν από την χρήση του προκύψει πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

 © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang