Αρχική Σελίδα Sitemap

 
Παρουσίαση
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Επιστ. Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Ασκήσεις Εργαστηρίου
Downloads
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις > Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστ. περιοδικά & συνεδρια

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ EΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ
(με κριτές): 
 1. Κανδαράκης Ι ., Παναγιωτάκης Γ., Κάβουρας Δ., Γκουρτσογιάννης Ν. "Ποιοτικός έλεγχος συστημάτων υπερηχοτομογραφίας." Ελληνική Ακτινολογία 16(4):220-230,1985.

 2. Γκουρτσογιάννης Ν., Κανδαράκης Ι ., Κάβουρας Δ., "Η χρησιμοποίηση ενός ομοιώματος ισοδύναμου ιστού για την αξιολόγηση της απόδοσης υπερηχογραφικών συστημάτων." Ελληνική Ακτινολογία 16(4):258-268,1985.

 3. Παναγιωτάκης Γ., Κανδαράκης Ι ., Κάβουρας Δ,. "Ποιότητα ακτινογραφικής εικόνας: φυσικογεωμετρική θεώρηση." Ελληνική Ακτινολογία 17(1-2):65-74,1986.

 4. Γκουρτσογιάννης Ν., Κανδαράκης Ι ., Ανδρικάκος.Π. “Δυναμική ( Real - time ) υπερηχογραφία χοληδόχου κύστης: μία αξιολόγηση.” 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας , Αθήνα , Βιβλίο περιλήψεων σελ. 307 . 1983.

 5. Γκουρτσογιάννης Ν., Κανδαράκης Ι ., Χριστακόπουλος Ε., Κατωπόδης Φ. “ Η συμβολή της δυναμικής ( Real - time ) υπερηχογραφίας στη μελέτη των όγκων του παχέος εντέρου.” 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας , Αθήνα , Βιβλίο περιλήψεων σελ. 307 . 1983.

 6. Κάβουρας Δ, Παντελίδης Ν., Μπέης Δ., Κανδαράκης Ι . "Ανάγλυφη απεικόνιση ψηφιακών εικόνων." Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο , Αθήνα 1. Βιβλίο περιλήψεων σελ.95. 1986.

 7. Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ., Μίσσας Σ., Τασόπουλος Ν., Γκουρτσογιάννης Ν. "Επεξεργασία σημάτων Α- mode για ιστικό χαρακτηρισμό U . S . ήπατος." Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συμπόσιο Νεώτερων Μεθόδων Απεικόνισης , Αθήνα 15-18 Οκτωβρίου 1987. Βιβλίο περιλήψεων σελ.82. 1987.

 8. Γκουρτσογιάννης Ν., Μίσσας Σ., Κανδαράκης Ι ., Ζουμπούλης.Π. “Αποφρακτικός ίκτερος από ρήξη εχινόκοκκου κύστης ήπατος στα χοληφόρα. Υπερηχογραφική σημειολογία. 7ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη . Βιβλίο περιλήψεων σελ.29.1988.

 9. Κάβουρας Δ., Κανδαράκης Ι ., Μίσσας Σ., Παντελίδης Ν., Γκουρτσογιάννης Ν. "Ανάλυση της υφής των U . S . εικόνων με μεθόδους στατιστικής αναγνώρισης προτύπων." Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συμπόσιο Νεώτερων Μεθόδων Απεικόνισης , Αθήνα 15-18 Οκτωβρίου 1987. Βιβλίο εργασιών σελ.83. 1987

 10. Δαμηλάκης Ι., Κανδαράκης Ι., Τζεδάκης Α. “Διερεύνηση της έκθεσης ακτινοβολίας που δέχονται ασθενείς υποβαλλόμενοι σε ακτινοσκόπηση σε γενικό νοσοσκομείο της Κρήτης.” 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής , Αθήνα . Βιβλίο περιλήψεων σελ. 53 . 1989.

 11. Δαμηλάκης Ι., Τζεδάκης Α., Κανδαράκης Ι., Γκουρτσογιάννης Ν. “Ο ρόλος της μέτρησης της ενεργούς τιμής και της τιμής κορυφής της υψηλής τάσης ( kVp ) στον ποιοτικό έλεγχο των ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων.”, 8ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο , Αθήνα Βιβλίο περιλήψεων σελ.154.1990.

 12. Παναγιωτάκης Γ., Κανδαράκης Ι ., Παπαδοπούλου Ε., Μπάκας Α., Κουτρουμπάς Σ., Κάβουρας Α. “Μελέτη απόδοσης φωσφόρων ερυθράς εκπομπής συστημάτων ιατρικής απεικόνισης.”, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας , 162, Αθήνα 1996.

 13. Παναγιωτάκης Γ., Κανδαράκης Ι., Παπαδοπούλου Ε., Σκούντζος Π., Ζήσος Α., Κάβουρας Δ. “Χαρακτηριστικά μεταφοράς σήματος και θορύβου ( MTF , DQE ) ενισχυτικών πινακίδων και οθονών σπανίων γαιών”, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας, 163, Αθήνα 1996.

 14. Κανδαράκης Ι ., Κάβουρας Δ., Σκούντζος Π., Παναγιωτάκης Γ, Νομικός Κ., Γιακουμάκης Γ. “Συντελεστής απόδοσης και συναρτήσεις μεταφοράς διαμόρφωσης οθονών ακτινοσκοπίας”. Χ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης , Σεπτεμβριος Δελφοί 1994

 15. Σπυρόπουλος Β., Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ. “Ιατρική απεικόνιση και ακτινοθεραπεία: τα σημεία τομής της Πυρηνικής Φυσικής με τη σύγχρονη Βιοϊατρική Τεχνολογία.” 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής , Αθήνα Μάϊος 1996. Βιβλίο περιλήψεων σελ.40.1996.

 16. Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ., Παναγιωτάκης Γ., Μπάκας Α., Ευαγγέλου Ε., Νομικός Κ. “Μελέτη απόδοσης φθοριζουσών επιστρώσεων YVO4:Eu και Y2O3:Eu σε συνθήκες ακτινοσκόπησης.” 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως , Ξάνθη 1995. Βιβλίο περιλήψεων σελ.38.1995.

 17. Κανδαράκης Ι ., Πριωνάς Δ., Παυλίδης Ν., Τσώλης Σ., Μαυράκη Α., Παπαδοπούλου Ε., Κάβουρας Δ., Παναγιωτάκης Γ., Ευαγγέλου Ε., Νομικός Κ. “Συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης ( MTF ) και ανιχνευτική κβαντική απόδοση ( DQE ) ενισχυτικών πινακίδων και οθονών σπανίων γαιών.” 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ξάνθη . Βιβλίο εργασιών σελ.39.1995.

 18. Κανδαράκης Ι .,Κάβουρας Δ., Παναγιωτάκης Γ., Παπαδοπούλου Ε., Ευαγγέλου Ε., Νομικός Κ. “Μελέτη του φωσφόρου ZnS60CdS40:Ag σε συνθήκες ιατρικής ψηφιακής ακτινογραφίας. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως , Ηράκλειο Βιβλίο εργασιών σελ.34.1996.

 19. Καλύβας Ν., Κατέρης Α., Τσούκος Α., Κανδαράκης Ι ., Κάβουρας Δ., Παναγιωτάκης Γ., Τριάντης Δ., Ευαγγέλου Ε., Νομικός Κ.: "Μελέτη κβαντικού θορύβου σε φθορίζουσες οθόνες ιατρικής απεικόνισης". ΙΓ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, βιβλίο περιλήψεων σελ.128, Θεσσαλονίκη (21-24 Σεπτεμβρίου), Θεσσαλονίκη 1997.

 20. Τσούκος Σ., Κατέρης Α., Καλύβας Ν., Κάβουρας Δ., Κανδαράκης Ι., Παναγιωτάκης Γ., . Τριάντης Δ., Μπάκας Α, Νομικός Κ.: "Επίδραση των Κ-χαρακτηριστικών ακτίνων φθορισμού στη γωνιακή κατανομή του εκπεμπόμενου φωτός από οθόνες ενισχυτών εικόνας ιατρικής απεικόνισης". ΙΓ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, βιβλίο περιλήψεων σελ.143, Θεσσαλονίκη (21-24 Σεπτεμβρίου), Θεσσαλονίκη 1997.

 21. Καλύβας Ν., Κανδαράκης Ι ., Κάβουρας Δ., Νομικός Κ. και Παναγιωτάκης Γ.: “Μελέτη ακτινογραφικού θορύβου σε φθορίζοντα υλικά ακτινοσκοπικών εφαρμογών”. 7 0 Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας , Ηράκλειο 22-24 Οκτωβρίου, 1997 Βιβλίο Περιλήψεων σελ . 78. Ηράκλειο, 1997.

 22. Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ., Κανελλόπουλος Ε., Καλύβας Ν., Παναγιωτάκης Γ., Νομικός Κ.: «Μελέτη του λόγου σήματος προς θόρυβο ανιχνευτών ακτινοβολίας Χ συστημάτων ιατρικής απεικόνισης ». 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας , πρακτικά συνεδρίου σελ 59,Αθήνα 20-12 Μαρτίου 1998.

 23. Καλύβας Ν., Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ., Νομικός Κ.,Παναγιωτάκης Γ.: « Μεταφορά θορύβου σε ανιχνευτές εικόνας με φθορίζοντα υλικά». 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας , πρακτικά συνεδρίου σελ 60,Αθήνα 20-12 Μαρτίου 1998.

 24. Τσούκος Σ., Κατέρης Α., Καλύβας Ν., Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ., Νομικός Κ., Παναγιωτάκης Γ. “Θεωρητικό μοντέλο πρόβλεψης της γωνιακής κατανομής του εκπεμπόμενου φωτός φθοριζουσών οθονών διεγειρομένων από ακτινοβολία Χ.” 1 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας , πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 20-12 Μαρτίου 1998.

 25. Τσούκος Σ., Κατέρης Α., Καλύβας Ν., Κανδαράκης Ι ., Κάβουρας Δ., Νομικός Δ., Παναγιωτάκης Γ. “Θεωρητικό μοντέλο για πρόβλεψη της εκπεμπόμενης φωτεινής έντασης ανα μονάδα έκθεσης σε ακτινογραφικές οθόνες.” 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 20-12 Μαρτίου 1998 .

 26. Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ., Παπαδοπούλου Ε., Καλύβας Ν., Κατέρης Α., Τσούκος Σ., Παναγιωτάκης Γ.: “Μελέτη φωσφόρων με ενεργοποιητή Εu3+ προς χρήση σε συμβατική και ψηφιακή ακτινογραφία” Ακτινολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1998.

 27. Κατέρης Α., Τσούκος Σ., Καλύβας Ν,. Κανδαράκης Ι ., Κάβουρας Δ., Παναγιωτάκης Γ. “Υπολογισμός της MTF σε ενέργειες υψηλότερες της Κ-αιχμής για ανιχνευτές ακτινολογικών συστημάτων”, Ακτινολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1998.

 28. Kαλύβας Ν., Τσούκος Σ., Κατέρης Α., Κάβουρας Δ., Κανδαράκης Ι., Νομικός Κ., Παναγιωτάκης Γ.: ‘Μελέτη ταχύτητας και θορύβου φθοριζουσών οθονών – φωτοανιχνευτών σε ανιχνευτές ιατρικής απεικόνισης'' . 8o Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό συνέδριο , Πάτρα 13-17 Νοεμβρίου 1998. Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 29.

 29. Καλύβας Ν., Ζαμπέλης Ι., Κωσταρίδου Λ., Κανδαράκης Ι ., Κάβουρας Δ., Παναγιωτάκης Γ.:'' Χωρητικότητα πληροφορίας φθοριζόντων υλικών ιατρικής απεικόνισης.''. 9ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό συνέδριο , Αθήνα 4-7 Νοεμβρίου 1999. Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 143.

 30. Tσούκος Σ., Κατέρης Α., Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ., Νομικός Κ., Παναγιωτάκης Γ.: ‘'Θεωρητικό μοντέλο υπολογισμού της απόλυτης απόδοσης φθοριζουσών οθονών'' 2o Πανελλήνιο συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας , Αθήνα 5-6 Νοεμβρίου 1999, Βιβλίο Πρακτικών σελ. 218-222.

 31. Κατέρης Α., Τσούκος Σ., Κανδαράκης Ι., Κάβουρας Δ.., Νομικός Κ., Παναγιωτάκης Γ.: ‘' Το φαινόμενο της Κ- χαρακτηριστικής στην MTF φθοριζόντων υλικών που περιέχουν ένα ή δυο βαρέα στοιχεία''. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας , Αθήνα 5-6 Νοεμβρίου 1999.Βιβλίο Πρακτικών σελ. 223-229.

   
 32. Γκουρτσογιάννης Ν., Κάβουρας Δ., Κανδαράκης Ι ., Παντελίδης Ν., Σεργιάδης Γ., Σπίγγος. Δ. «Γλωσσάρι όρων μαγνητικού συντονισμού ». Ελληνική Ακτινολογία . 16(2) : 117 – 122, 1985.

 33. Κανδαράκης Ι.: ‘'Συστήματα ψηφιακής ακτινογραφίας: Μια συνοπτική επισκόπηση''.
  Ηχώ. 3: 38-39,199

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (Στις επιστημονικές δημοσιεύσεις): Ανω των 30 σύμφωνα με παλαιότερη αναζήτηση (1999) στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών

 © ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΙΟ
Stratos Charokopos
Lampis Kyriazopoulos
Κostas Papagiannopoulos


   
Zum Seitenanfang