Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
 

›››  

Καλώς ήλθατε στο Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Το Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναπτύσσει επιστημονική (εκπαιδευτική και ερευνητική) δραστηριότητα στο διεθνώς καθιερωμένο και ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο βασιζόμενο στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής είναι το μοναδικό στην Ελλάδα σε αυτό το αντικείμενο σπουδών.

Το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής: Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής συνδέεται το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής, το οποίο ασκούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος. Οι τελευταίοι απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και με την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Ο Μηχανικός Βιοϊατρικής πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων και των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας στις υπηρεσίας Υγείας.

Στους οργανισμούς των δημοσίων νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Μηχανικών Βιοϊατρικής ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διεύθυνση Βιοϊατρικής του Υπουργείου Υγείας έχει προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές και Διδακτορικά: Το Τμήμα οργανώνει το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» και συνδιοργανώνει το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος». Καθηγητές του Τμήματος συμμετέχουν και σε άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα συνεργαζόμενοι με Ελληνικά Πανεπιστήμια (όπως της «Ιατρικής Φυσικής» στο Πανεπιστήμιο Πάτρας). Μεγάλος αριθμός πτυχιούχων έχει ολοκληρώσει Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές σπουδές μέσω των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των συνεργασιών Καθηγητών του Τμήματος.

Ερευνητικά Προγράμματα: Στο Τμήμα έχει εγκριθεί μεγάλος αριθμός (άνω των 30) Ερευνητικών Προγραμμάτων («Αρχιμήδης», «Αριστεία» της ΓΓΕΤ, «Ηράκλειτος», «Πυθαγόρας», πολλά Διακρατικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα FP7, COST κλπ). Σε Καθηγητές του Τμήματος έχει ανατεθεί η επίβλεψη Μεταδιδακτορικών φοιτητών μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΙΚΥ.

Επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις: Το Τμήμα διοργανώνει το καθιερωμένο επιστημονικό συνέδριο "International Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences" (BIOMEP), συμμετέχει στη διοργάνωση Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, ενώ καθηγητές του Τμήματος έχουν έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε πολλά άλλα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών. Πολύ υψηλός είναι και ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Καθηγητών του Τμήματος.

Επιστημονικά Εργαστήρια: Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων λειτουργούν τα ακόλουθα επιστημονικά εργαστήρια: (α) Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ), (β) Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ). Μη θεσμοθετημένα εργαστήρια: (γ) Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, (δ) Εργαστήριο Ιατρικής Οργανολογίας και Κατασκευών.

Αριστεία: Στο Τμήμα δημιουργείται θύλακας Αριστείας στα πλαίσια της δράσης «Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Αριστεία» του Υπουργείου Παιδείας. Στα πλαίσια αυτής της δράσης έχουν ενταχθεί τρία (3) προγράμματα «Αριστείας» με υπεύθυνους Καθηγητές του Τμήματος.

Αξιολόγηση: Το Τμήμα φροντίζει για τη διαρκή αξιολόγησή του ακολουθώντας τους κανόνες της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας.

Σύμφωνα με την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (Μάρτιος 2010), από επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερις πανεπιστημιακούς καθηγητές του εξωτερικού (Μ. Βρετανία, ΗΠΑ) (μτφ.):

"Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή ενός πλήρους και συνεπούς εκπαιδευτικού προγράμματος στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και οργανολογίας και στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο.

Το Τμήμα είναι μοναδικό στη χώρα στην προσφορά ενός προγράμματος σπουδών στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και οργανολογίας".

Έκτακτες ανακοινώσεις


Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Erasmus+


Φοιτητολόγιο

 • Προσοχή: Για δηλώσεις μαθημάτων, ενημερώσεις για βαθμολογίες κλπ παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη νέα εφαρμογή Φοιτητολογίου (https://services.uniwa.gr/).
 • Το παλαιότερο e-study δεν υφίσταται πλέον.

Εξέταση πτυχιακών εργασιών


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ERASMUS+/ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


Ημερομηνίες εξέτασης πτυχιακών εργασιών

 • Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων της επόμενης εξέτασης πτυχιακών εργασιών στην Γραμματεία του Τμήματος λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019, προκειμένου οι πτυχιακές εργασίες να συμπεριληφθούν στην περίοδο εξετάσεων πτυχιακών από 12 έως 22 Μαρτίου 2019.
 • Σημειώνεται ότι:
 • Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.22/16-10-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίστηκαν τα παρακάτω:
 • Μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, στις αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες θα πραγματοποιείται η Εξέταση-Αξιολόγηση των Διπλωματικών Εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.
 • Κατόπιν αυτού οι αιτήσεις εξέτασης των Διπλωματικών Εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών θα πρέπει να κατατίθενται στην Γραμματεία τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα, προκειμένου να καταρτιστεί πρόγραμμα εξετάσεων των Διπλωματικών Εργασιών, το οποίο θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δηλώσεις μαθημάτων

 • Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 έχουν ενεργοποιηθεί για το Τμήμα.
 • Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση:
  https://services.uniwa.gr
 • Οι φοιτητές συνδέονται στο σύστημα, με το λογαριασμό που χρησιμοποιούν στην πλατφόρμα «Εύδοξος» και όχι με τον κωδικό του παλιού συστήματος estudy.

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+/Placements για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019

 • Προκήρυξη (μετακινήσεις από 2 έως 6 μήνες με δυνατότητα έναρξης από τον Μάρτιο 2019)
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1-30 Νοεμβρίου 2018
 • Αναλυτικές πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+/Δράση PLACEMENT, εδώ και εδώ

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών


Ημερίδα για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

 • Πρόσκληση για την ημερίδα για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, Σάββατο 22/9, Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη 10:00-14:30

Απόκτηση τίτλου ΤΕΙ φοιτητών ΠΑΔΑ


Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής:


Απαγόρευση καπνίσματος

 • Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας».

Συγκέντρωση ειδών ανάγκης από το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 • Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης, διοργανώνει συλλογή αγαθών για να τα προσφέρει σε Ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη.
  Ενημερωθείτε.

Πάπυροι πτυχίων

 • Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι τα πτυχία σε μορφή παπύρων έχουν εκδοθεί για τους πτυχιούχους έως και την ορκωμοσία Ιουνίου 2016. Η παραλαβή τους μπορεί να γίνει από την Γραμματεία του Τμήματος.

Ενημέρωση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με υποστήριξη στους πρόσφυγες

 • Δελτίο τύπου
 • Πανελλαδικός χάρτης αλληλεγγύης (πρωτοβουλία της ομάδας RefugeesWelcome GR):


Ακαδημαϊκό ΗμερολόγιοΧρήσιμα

Νέα σχετικά με το Τμήμα --και όχι μόνο


Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

Δείτε την πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο περιοδικό Crystals, καθώς και μήνυμα του Προσκεκλημένου Editor του περιοδικού, Καθηγητή του Τμήματος Ι. Βαλαή.


Πρακτικά BIOMEP 2017

Τα πρακτικά του συνεδρίου "Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences" (BIOMEP 2017), το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα, δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό IOP Journal of Physics: Conference Series (JPCS), Vol. 931, 2017.


Βάση δεδομένων εταιρειών/φορέων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 • Μια εθελοντική προσπάθεια από τους φοιτητές, τους αποφοίτους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και το προσωπικό του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας είχε ως αποτέλεσμα την πιλοτική δημιουργία της πρώτης βάσης δεδομένων εταιρειών/φορέων με δραστηριότητα στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Η βάση έχει ως κύριο σκοπό τη διευκόλυνση των αποφοίτων του τμήματος στην εύρεση εργασίας σε σχετικές με το χώρο των σπουδών τους εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γενικότερα αυτή η προσπάθεια καταγραφής πιστεύουμε ότι θα δώσει πληροφορίες χρήσιμες σε όλους τους ασχολούμενους με το πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας.
 • Προς το παρόν, η βάση αριθμεί 239 εταιρείες/φορείς στην Ελλάδα, 65 εταιρείες/φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, 169 εταιρείες/φορείς στη Γερμανία, 85 εταιρείες/φορείς στην Ισπανία, 53 εταιρείες/φορείς στην Ολλανδία και 3 εταιρείες/φορείς στην Κίνα, δηλαδή πάνω από 600 εταιρείες/φορείς στο σύνολο.
 • Η βάση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία των εταιριών, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, website, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), καθώς και μια περιληπτική αναφορά στα πεδία δράσης τους, όπου αυτή η πληροφορία ήταν διαθέσιμη. Η βάση έχει αναρτηθεί στο περιβάλλον google docs για εύκολη πρόσβαση και περιήγηση.
 • Η συνεισφορά σας για τον εμπλουτισμό της βάσης είναι σημαντική!
 • Βάση: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rRX57cQzdvjh1ThWgONY4dVIhGpCsDaxKxcwR5htwsQ
 • Πληροφορίες: https://docs.google.com/document/d/1qTTvTbDdISjx18dYhMLwQwj_IwAbbgKUnOPSeN1DH6c
 • E-mail: BMEetaireies@gmail.comΆρθρο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με ερευνητικό έργο που εκπονείται στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ) του Τμήματος


Παρουσίαση του Τμήματος σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό

 • Στις 21.1.2013, το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά του στη γρήγορη πρόσβαση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων του, καθώς και τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα μέσω του ερευνητικού και επιστημονικού του προσανατολισμού.

Νέοι Οργανισμοί Νοσοκομείων

 • Σε όλους σχεδόν τους Οργανισμούς Νοσοκομείων, η ειδικότητα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων περιλαμβάνεται πλέον στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών (ΓΝΑ "Αλεξάνδρα": ΦΕΚ Β'/3287/10-12-2012, ΓΝ 'Αρτας & ΓΝΜ "'Ελενα Ελ. Βενιζέλου": ΦΕΚ Β'/3285/10-12-2012, ΓΝΑ "Σισμανόγλειο": ΦΕΚ Β'/3475/31-12-2012, ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς", ΓΝΑ "Ευαγγελισμός", ΓΝΑ "ΚΑΤ", ΓΝΘ "Γ.Παπανικολάου", ΓΝ Αγ.Νικολάου Κρήτης & ΓΝΘ "Ιπποκράτειο": ΦΕΚ Β'/3485/31-12-2012).

Γραμματεία

Προϊσταμένη Γραμματείας: Καλλιόπη Θειακού
Τηλ.: (+30) 210-5385855, (+30) 210-5385303
Email: bmeuniwagr

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής Ι. Κανδαράκης
Τηλ.: (+30) 210-5385387
Email: kandarakisteiathgr


Κάτοψη της Πανεπιστημιούπολης Ι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής